Verherstraeten: 'N-VA krijgt ongelijk' over artikel 195

De Venetië-commissie vindt dat de staatshervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de grondwet. Dat stelt staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V). 'N-VA krijgt over de hele lijn ongelijk.'

N-VA had bij de Raad van Europa de manier aangeklaagd waarop de acht partijen die de staatshervorming steunen het artikel 195 van de Grondwet wijzigen. De experten van de Venetië-commissie, een adviesorgaan van de Raad van Europa over grondwettelijk recht, hadden zich over de zaak gebogen.

Staatssecretaris Verherstraeten herinnert eraan dat Kamerlid Ben Weyts daarbij de harde woorden niet schuwde. Die had het over 'verkrachting van de grondwet', 'juridische hocus-pocus' en 'chantage'.

Volgens Verherstraeten oordeelt de Venetië-commissie echter compleet het tegenovergestelde. 'De procedure lijkt de Grondwet niet te hebben geschonden of lijkt niet in te druisen tegen internationale democratische standaarden', citeert Verherstraeten.

Ook met het tijdelijk karakter van de operatie lijkt voor de experten weinig mis. Wel had de wijziging van artikel 195 'explicieter' in het parlementaire debat naar voren moeten komen.

'De N-VA werd vandaag door de internationale experts unaniem teruggefloten', zegt Verherstraeten. 'Zij vinden dat de zesde staatshervorming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de grondwet, het internationaal recht en de principes van de rechtstaat.'

Samen met zijn collega Melchior Wathelet was Verherstraeten naar Venetië getrokken om er het meerderheidsstandpunt te verdedigen.

Artikel 195

Om artikelen uit de grondwet te kunnen wijzigen, moeten die door het vorige parlement voor herziening vatbaar zijn verklaard. Het communautaire akkoord van de huidige regering omvat evenwel grondwetsbepalingen waarvoor dat niet gebeurde.

Om die aanpassingen toch te kunnen doorvoeren, maken de acht partijen gebruik van grondwetsartikel 195, dat de procedure om de Grondwet te herzien vastlegt en dat wel voor herziening vatbaar werd verklaard.

De wijziging zorgt ervoor dat een aanpassing van de grondwet niet meer in twee legislaturen moet gebeuren. Het gaat wel om een tijdelijke regeling.

Premier Di Rupo had eerder al gemeld dat de regering gelijk zou krijgen van de commissie. Hij feliciteerde na de ministerraad de bevoegde staatssecretarissen Servais Verherstraeten en Melchior Wathelet, die 'ons standpunt met brio hebben verdedigd'.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees