Piste van twee NMBS-entiteiten onder vuur

Piste van twee NMBS-entiteiten onder vuur
De piste van een tweedeling van de NMBS-structuur, met een aparte spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel, zou de voorkeur krijgen van bevoegd minister Paul Magnette, zo bleek vrijdag na afloop van de ministerraad. Maar deze piste krijgt kritiek van vakbonden én van een pendelorganisatie. Allen vrezen ze dat de reiziger de dupe zal worden.

Het kernkabinet besliste vrijdag dat de nota van minister Magnette over de hervorming van de NMBS-structuur verder zal uitgewerkt worden in een werkgroep. De regering weerhoudt 'de oriëntering richting twee niveaus'. Momenteel tellen de spoorwegen drie entiteiten: een vervoersmaatschappij, een infrastructuurbeheerder en de overkoepelende holding.

De spoorbonden ACV-Transcom en ACOD blijven voorstander van één geïntegreerde structuur. 'Deze keuze heeft geen nostalgische beweegreden, maar berust op de dagelijkse ervaring van het spoorwegpersoneel', luidt het bij ACV-Transcom. De vakbond wijst erop dat ook Oostenrijk en Luxemburg opteerden voor een geïntegreerde structuur.
 
'Zelfs in Nederland, waar er in 1995 een splitsing kwam in spooronderneming NS en infrastructuurbeheerder Prorail, gaan opnieuw stemmen op voor een geïntegreerd model'. ACOD zegt dat Europa vooral een financiële opsplitsing vraagt, wat volgens de vakbond perfect kan in één structuur.
 
'Discussiëren over machtsverdeling ipv over lot van reizigers'
 
De bonden vrezen dat een tweedeling niet zal leiden tot stipter en veiliger spoorverkeer, integendeel. 'We dreigen te discussiëren over het verdelen van de macht, in plaats van erover te praten hoe de reiziger er beter van wordt', luidt het bij het ACOD. Op de achtergrond speelt ook de vrees mee dat het eenheidsstatuut van het NMBS-personeel bedreigd wordt.
 
De bonden krijgen in hun pleidooi steun van een reizigersorganisatie: het Franstalige navetteurs.be. Ook die wijst op de mislukte structuur van een driedeling en ziet geen verbetering als het aantal entiteiten zal worden teruggebracht tot twee.
 
Problemen uit verleden zullen blijven bestaan
 
De problemen uit het verleden zullen blijven bestaan: het privilegiëren door de raden van bestuur van 'hun eigen onderneming', het verschil in visie en doelstellingen -vaak zelfs tegengesteld aan elkaar-, problemen in de keten van communicatie -wat voor extra vertragingen zorgt- en het afwentelen van de verantwoordelijkheden op een andere entiteit.
 
De reizigersorganisatie wijst ook op het kostenplaatje, dat sinds de drieledige structuur en de overvloed aan postjes fors is gestegen. Voor navetteurs.be biedt een geïntegreerde structuur de beste garantie op het ontwikkelen van een visie voor de reiziger.
 
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees