Toch groen licht voor uitbreiding ring

Geel -

Het ziet er naar uit dat de geplande nieuwe verbindingsweg tussen de Dr. Van de Perrestraat en de Retieseweg er op termijn dan toch kan komen.

Het provinciebestuur had hiervoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt maar een paar weken geleden raakte bekend dat minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) het plan niet had goedgekeurd. Het vooropgestelde tracé zou niet het beoogde effect hebben: zwaar verkeer uit het centrum van Geel houden. Het provinciebestuur en de burgemeesters van onder meer Geel, Mol, Dessel en Retie planden daarom meteen een bezoek aan het ministerie om de ambtenaren te overtuigen van de noodzaak dat de weg toch wordt aangelegd.

'Bij het doornemen van het dossier kwam evenwel een procedurefout aan het licht', zegt bestendig afgevaardigde voor Ruimtelijke Ordening Koen Helsen (Open VLD). 'Het kabinet respecteerde de termijnen niet waarbinnen de minister het plan kon afkeuren. Hierdoor kan het plan nu wel als goedgekeurd in het Staatsblad verschijnen. Het ruimtelijk plan is nog maar een eerste stap in de procedure. Verwacht wordt dat het nog wel tien jaar kan duren voor de weg er ligt.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio