Derde poging zou niet botsen met Belgocontrol

Ecopower wil vier windturbines in Mollem

Ecopower wil vier windturbines in Mollem

Een simulatie vanop de Assesteenweg toont waar de vier turbines zouden komen. Foto: rds

Mollem -

Ecopower, een coöperatieve in groene stroom, heeft vergevorderde plannen om vier windturbines te bouwen in de bedrijvenzone Mollem. Vorige pogingen om in Asse windturbines te bouwen, stuitten steeds op een veto van Belgocontrol.

 

De gemeenteraad van Asse stemde al drie jaar geleden eenparig in met een algemene visienota op hernieuwbare energie in de gemeente. Ecopower had toen voor de gemeente ook de nota ‘Asse stroomt’ opgesteld, waaruit bleek dat er ruimte was voor tien tot vijftien windturbines die voldoende ver van de bewoning blijven. Drie jaar later is daar echter nog niets van in huis gekomen. Een bouwaanvraag in het Researchpark in Zellik en nadien een adviesvraag over de Asphaltco-site in Asse, werden telkens negatief beoordeeld door Belgocontrol, de luchtverkeersleiding van Zaventem.

‘De eeuwige discussie over de invloed van windturbines op de aanvliegroutes kostte me al grijze haren’, zegt schepen André Van Droogenbroeck (As.Pro).
‘De cirkel die Belgocontrol hanteert is tamelijk arbitrair. Voor Asse speelt ook nog de invloed van het radiobaken in Affligem, waardoor ook de plannen voor windturbines op Syntra en Asphaltco in de ijskast belandden’, verklaart Manten Van Gils van Ecopower.

Intussen heeft Belgocontrol zijn kritische cirkel echter al iets bijgesteld en dat betekent dat er in de bedrijvenzone Mollem een ‘goede kans op slagen’ is om vier windturbines te mogen plaatsen. Samen produceren die jaarlijks voldoende groene stroom voor zesduizend gezinnen. Twee turbines zijn gepland langs de Assesteenweg, ter hoogte van de hoogspanningslijn, de andere twee komen aan de achterzijde van het bedrijvenpark, richting Kobbegem. Met de betrokken grondeigenaars is al een akkoord bereikt.

‘Afstandsnormen zijn er niet voor windturbines, wel normen voor geluid en slagschaduw. In dit project blijven we op minimum vijfhonderd meter van de dichtstbijzijnde bewoning, wat een zeer ruime marge is’, aldus Van Gils. Ecopower denkt concreet aan een type turbine met een mast van 100 meter en een wiekdiameter van 92 tot 104 meter. ‘Dat type, met grotere rotordiameters, is aangepast aan meer windluwe gebieden. Deze nieuwe modellen worden ook automatisch stilgelegd indien ze de nieuwe Vlaamse normen voor lawaai of slagschaduw overschrijden. Ze hebben ook een ingebouwde ijsdetectie.’

De investering bedraagt twaalf miljoen euro. Ecopower telt momenteel al 40.000 coöperanten en groeit maandelijks met vierhonderd aandeelhouders-stroomafnemers. Op woensdag 27 juni volgt een informatievergadering voor het publiek en een bespreking met de bedrijvenzone Z5 Mollem. Ecopower hoopt begin 2013 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. De bouw duurt twaalf tot achttien maanden.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio