Nieuwpoort eerste Belgische stad die naam zuivert

Heksen en ketters krijgen eerherstel op 30 juni

Heksen en ketters krijgen eerherstel op 30 juni

Regisseur Jan Dhondt en stadsmedewerkster Sabine Mus leiden de Heksenfeesten in goede banen. Foto: vln

Nieuwpoort -

360 jaar nadat in Nieuwpoort het laatste slachtoffer van de Inquisitie op de brandstapel werd terechtgesteld, neemt het stadsbestuur de uitzonderlijke beslissing om alle ongelukkigen in ere te herstellen. Dat gebeurt op 30 juni met een officiële plechtigheid.

De Nieuwpoortse tweejaarlijkse Heksenfeesten komen eraan. De vijfde editie zal beslist de geschiedenis ingaan als één van de opmerkelijkste. Het stadsbestuur heeft als eerste stad in België immers beslist om 21 vermeende heksen en ketters, mannen en vrouwen, die op de brandstapel stierven, te rehabiliteren. ‘Wij lossen daarmee een historische schuld in door alle slachtoffers van de heksenvervolging op ons grondgebied van elke blaam te zuiveren en de juridische dwalingen en gebreken die daaraan ten grondslag lagen, te erkennen', zegt burgemeester Roland Crabbe (CD&V). ‘Die mensen vielen ten prooi aan godsdienstwaan, kromme rechtspleging, haat en roddel en moesten dat met hun leven bekopen. Zonder de geschiedenis te willen herschrijven of de toenmalige verantwoordelijken uit de wind te willen zetten, heeft het stadsbestuur beslist om de namen van alle terechtgestelden van elke blaam te zuiveren in de overtuiging dat een dergelijk pardon een positieve invloed zal hebben op de verdraagzaamheid in het algemeen en het respect voor wie ‘anders' is in het bijzonder.'

Geen carnavaltoestanden

Regisseur Jan Dhondt benadrukt dat het evenement hoegenaamd geen folkloristisch feest is. ‘Daarmee hebben we inderdaad komaf gemaakt al die jaren geleden. De Heksenfeesten brengen een historische evocatie. Carnavaltoestanden zijn absoluut niet aan ons besteed.'

De regisseur is opgetogen met het eerherstel. ‘Terwijl het fundamentalisme dat vandaag in West-Europa de kop opsteekt een marginaal gegeven blijft, was dat in de Vroegmoderne tijd, van de 15de tot 18de eeuw, wel even anders. Kerkelijke en burgerlijke overheden waren genadeloos voor al wie afweek van het gangbare. Het volstond een afwijkende mening te hebben, aan een onverklaarbare ziekte te lijden of opvallende lichaamskenmerken te vertonen om als heks of ketter op de brandstapel te belanden. Vaak was het zelfs voldoende dat men kon lezen en schrijven of over een gedegen kruidenkennis beschikte om alle onheil van de maatschappij over zich heen te krijgen. Dat was zeker het geval voor Nieuwpoorts bekendste heks, Jeanne Panne. Dit generaal pardon is zeker een signaal aan de hedendaagse maatschappij dat het stigmatiseren en uitsluiten van wie andere normen hanteert dan de algemeen gangbare tot vreselijke drama's kan leiden.'

De officiële rehabilitatie vindt plaats op 30 juni om 11.00u op het Marktplein. Er wordt dan ook een gedenkplaat onthuld.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio