‘Geen tijd' om resten naar crematorium te brengen, dus maar snel zelf put gegraven

Grafdelvers dumpen lijk achter containerpark

Grafdelvers dumpen lijk  achter containerpark

Gemeenteraadslid Stijn Decordier op de plaats waar het lichaam werd herbegraven: ‘Mensen respectloos in een put steken, dat kan toch zomaar niet?' Foto: Peter Malaise

MAARKEDAL - Grafdelvers van Maarkedal hebben een opgegraven lijk opnieuw begraven in een put achter het containerpark. De halfvergane kist plaatsten ze bij het houtafval. De bevoegde schepen reageert razend: ‘Dit kan niet. Opgegraven lichamen moeten altijd naar het crematorium.' Een oppositieraadslid dient een klacht in.

De werklieden van de technische dienst van het Oost-Vlaamse Maarkedal hadden afgelopen vrijdag de opdracht gekregen een graf te delven, want zaterdag moest iemand worden begraven. Tijdens de graafwerken op het kerkhof van deelgemeente Nukerke stootten de arbeiders op een rottende kist waarin een halfvergaan lichaam lag. Dat was in 1964 begraven. De normale procedure volgens het gemeentereglement is dan om het crematorium te verwittigen, zodat de resten kunnen worden afgehaald.

Niet dus in Maarkedal, die vrijdag. De ploegbaas gaf zijn mannen de opdracht het lichaam en de kist uit de put te halen, op de werkcamion te laden, en zelf een put te delven achter het lokale containerpark. Dat zou het nieuwe graf worden voor het opgegraven lijk. De halfrotte kist werd gewoon bij het houtafval op het containerpark gezet.

Secretaris verantwoordelijk

De arbeiders vonden dat zelf ook een vreemde gang van zaken en contacteerden een bevriend oppositieraadslid, Stijn Decordier. Die kon er allesbehalve mee lachen. ‘Mensen respectloos in een put steken op een stuk grond dat niet eens is bestemd om mensen te begraven, dat kan toch zomaar niet? Ik heb een klacht ingediend bij het parket van Oudenaarde.'

Wanneer we de ploegbaas contacteren, schuift die de zwartepiet door. ‘Ik voerde alleen maar uit wat de gemeentesecretaris me had opgedragen. Ik kreeg van hem de opdracht.'

En die secretaris, Mark Didier, beaamt: ‘Ik ben verantwoordelijk in deze zaak. Ik ben ter plaatse geweest en kan je zeggen dat er geen enkel zichtbaar menselijk kenmerk meer overbleef van het lijk, enkel een vloeibare, zeepachtige substantie. Daarmee mochten mijn mensen niet in aanraking komen. Tegelijk viel er geen tijd te verliezen want ik wou dat de begrafenis zaterdag ordentelijk kon plaatsvinden. Dus gaf ik de opdracht de resten te begraven in een diepe put.'

‘Het parket mag gerust langskomen. Ik zal ze tonen waar de resten liggen en dan kunnen ze zelf hun conclusies trekken: er was niets menselijks meer aan wat in die put is begraven', aldus Didier.

Dat laatste spreken de gemeentearbeiders die het opgegraven lijk vrijdag opnieuw moesten begraven, stellig tegen. Zij zeggen dat de resten wel herkenbaar waren als afkomstig van een mens.

Afschuw

De bevoegde schepen Marc Bauwens (CD&V/N-VA) valt uit de lucht en reageert vol afschuw. ‘Dit kan niet. We hebben een contract met het crematorium van Lochristi. De resten worden in een speciale kist verzameld en daarheen gevoerd voor crematie. Ik heb vrijdagnamiddag aan de technische dienst gevraagd of alles in orde was. Men vertelde me toen dat alles klaar was om naar Lochristi te gaan. Dat klopt dus niet.'

Bauwens twijfelt luidop aan de uitleg van de secretaris. ‘Volgens mij houdt hij de ploegbaas de hand boven het hoofd. Dit komt op het volgende schepencollege ter sprake. Toevallig staat de benoeming van de ploegbaas op de agenda. Ik kan nu al verzekeren dat dit punt wordt uitgesteld.'

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio