Raad van State stelt behandeling klacht Oude Dokken uit

GENT -

De behandeling van een klacht over het project Oude Dokken bij de Raad van State is uitgesteld.

Die behandeling was gepland voor 8juni. Eerder bracht een advies van de auditeur mogelijk de timing van het grootscheepse woonproject in de problemen, omdat hij voorstelde om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Rup) Oude Dokken een negatief advies te geven. Indien de Raad van State hem zou volgen, zou dat betekenen dat de stad haar hele huiswerk opnieuw moet doen, wat het project enorm zou vertragen.

Pieter Van Vooren van de actiegroep bewoners voor een Koopvaardijpark, die de klacht indiende, is van mening dat de stad bij de planning van Oude Dokken onvoldoende groenruimte heeft gepland om te beantwoorden aan haar eigen normen daarover. Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling, zegt dat er gesprekken tussen de stad en Pieter Van Vooren zijn begonnen. Ze kijken of er meer groen kan worden ingepland in Oude Dokken. Een nieuwe datum voor behandeling is nog niet vastgesteld. Als een van de partijen dat vraagt, wordt hij vastgelegd.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio