Kuststreek moet één regio worden

Provincie wil eigen streekhuis aan de kust

Provincie wil eigen streekhuis aan de kust

Guido Decorte vindt dat de Kust als een aparte regio moet worden beschouwd. Foto: vln

Het ‘Provinciaal Navigatieplan voor de Kust' wil de Provincie oplossingen bieden voor de nijpende problemen aan zee. ‘Een van de pijlers is de realisatie van een eigen streekhuis aan zee', stelt gedeputeerde Guido Decorte.

Het Provinciebestuur heeft midden de jaren negentig West-Vlaanderen verdeeld in vier regio's met elk een eigen provinciaal streekhuis. Daar vindt de, per gebied gerichte, werking van de Provincie onderdak, samen met een aantal lokale spelers. Opvallend daarbij is dat de Kust voor een deel onder de regio Westhoek en voor een ander deel onder de regio Brugge-Oostende valt.

‘Maar daar moet binnenkort verandering in komen', stelt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). ‘Onze Kust is inderdaad een regio op zich, met zijn typische noden en uitdagingen. Er was echter nood aan een strategisch plan dat invulling geeft aan de toekomstige rol en taken van de Provincie. Dat staat nu allemaal in een Provinciaal Navigatieplan Kust', verklaart hij.

De realisatie va een eigen en volwaardig streekhuis voor de Kust is prioritair. Dat zou er eventueel kunnen komen in een nieuwbouw waar ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in zal ondergebracht worden.

‘De kust is een sterk vergrijsde regio waar ongeveer een op de drie bewoners ouder dan 60 is. Het aantal jonge mensen is laag en daalt nog steeds. Er wonen zeer veel alleenstaanden en de werkloosheid is er hoog. Anderzijds zijn er heel wat vacatures in de zorgsector die zeer moeilijk ingevuld geraken', stelt Decorte.

Stedelijk netwerk

Het plan biedt oplossingen en voorstellen aan. ‘We moeten plaats maken voor betaalbare eengezinswoningen. Het beleid moet ook rekening houden met de druk op de immobiliënsector die de commerciële logies aan de kust bedreigt. Hotels worden duur verkocht als bouwgrond voor appartementen. De uitbouw van een kennis- en expertisecentrum inzake vergrijzing aan de kust is ook prioritair.' Decorte vindt daarnaast dat er een oplossing moet komen voor het sociaal isolement in heel wat wijken in de badplaatsen. ‘De mensen kennen elkaar niet meer. In dat verband moeten we ijveren om de Kust op Vlaams niveau te laten erkennen als één stedelijk netwerk. Zo kunnen de problemen worden opgenomen in het stedenbeleid en kan de achterstelling ook op hoger niveau worden aangepakt.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio