CREG sleept Belgische staat voor de rechter

De energiewaakhond CREG stapt naar het Grondwettelijk Hof. Dat schrijft De Tijd woensdag en het nieuws wordt ook bij de instelling bevestigd. Het gaat om een verzoek tot nietigverklaring van de omzettingswet van 8 januari 2012. De CREG zou het niet eens zijn met de manier waarop Europese regels werden omgezet in de Belgische elektriciteitswet.

De komende dagen zou er nog een klacht volgen bij de Europese Commissie. 'We willen hiermee alle mogelijke rechtsmiddelen aanwenden', luidt het bij de CREG.

Begin dit jaar werd de Europese regelgeving omgezet naar Belgisch recht, in het zogenaamde derde pakket. Maar volgens de energieregulator zijn er problemen met die omzettingswet, want op een aantal punten zou die niet beantwoorden aan wat Europa vooropstelt.

Bij de CREG valt vooral te horen dat haar onafhankelijkheid in het gedrang komt. Bijvoorbeeld over de toegang tot het elektriciteitsnet en de prijzencontrole zijn respectievelijk ook de koning en de Nationale Bank bevoegd. 'We krijgen dus niet alle bevoegdheden die we van Europa zouden moeten krijgen', luidde het woensdag.

Met betrekking tot de nettarieven werkte de federale regering maar liefst 50 bladzijden procedureregels uit. 'Onze marge om te handelen is hierdoor sterk ingeperkt', meent de Creg. 

De energiewaakhond merkt op dat dit ook niet in het belang is van de consument. De CREG baseerde zich tot nu toe uitsluitend op de Europese regelgeving bij het nemen van beslissingen, maar wil dat de Belgische wetgeving toch wordt aangepast. Dit creëert immers rechtsonzekerheid. 'Dit is niet in het belang van de markt en van de consument.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees