Uitbreiding bedrijvensites moet 1.000 jobs opleveren

Diest -

De bedrijventerreinen in Diest mogen met 50 hectare uitgebreid worden. Die uitbreiding moet op termijn ongeveer duizend extra arbeidsplaatsen opleveren.

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Kleinstedelijk Gebied Diest goedgekeurd. Daardoor kunnen de bestaande industrieterreinen uitbreiden met meer dan 50 hectare. Concreet gaat het om de bedrijvensites Leuvensesteenweg Zuid, Webbekom Noord en Webbekom West.

‘Die uitbreiding is heel belangrijk voor de verdere groei van Diest’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Stals (DDS). ‘De huidige industrieterreinen zitten immers allemaal vol. Nu kunnen de bestaande bedrijven in de toekomst verder uitbreiden en kunnen nieuwe bedrijven zich in Diest vestigen. De uitbreiding zou op termijn ongeveer duizend extra arbeidsplaatsen kunnen opleveren.’

Ongeruste omwonenden

De uitbreiding van de bedrijventerreinen in Webbekom zorgde al voor ongerustheid bij de omwonenden.

Daarom kiest het provinciebestuur ervoor om de bedrijvenzone ten noorden van Toyota verder van de bestaande woningen in te planten. De bedrijvenzone wordt bovendien gereserveerd voor hoogwaardige bedrijfsactiviteiten die weinig hinder met zich meebrengen, zoals dienstverleningsbedrijven.

Het plan Kleinstedelijk Gebied Diest omvat naast de uitbreiding van de bedrijventerreinen ook een bescherming van de open ruimte rond de Kloosterberg. Zes hectare van het woonuitbreidingsgebied wordt omgezet naar open ruimte.

Daardoor wordt de rest van het woonuitbreidingsgebied definitief geschrapt en kan het ook niet meer ontwikkeld worden voor woningbouw. Op het andere gedeelte realiseert de sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding momenteel een negentigtal woningen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio