Resultaten enquête bekend

Bewoners Den Achterhoek willen veiliger verkeer

Bewoners Den Achterhoek willen veiliger verkeer

De bewoners liggen wakker van verkeersveiligheid, slechte voetpaden en zwerfvuil. Foto: gds

Geraardsbergen -

De bewoners van de Buizemontstraat en omliggende straten hebben via het bewonersplatform Den Acherhoek hun wensen kenbaar gemaakt. In deze wijk liggen de bewoners vooral wakker van de verkeersveiligheid, slechte voetpaden en zwerfvuil.

De vzw ‘Den Achterhoek' omvat een buurtinformatienetwerk, een comité dat de jaarlijkse Sint-Pietersfeesten organiseert en nu ook een bewonersplatform. Dat wil de wensen en noden van de wijk opsporen en die voorleggen aan het stadsbestuur. In een enquête gaven 115 inwoners hun mening over het leven in Den Achterhoek.

Daaruit blijkt dat de bewoners vooral meer verkeersveiligheid willen. Nu wordt er te snel gereden. Vooral tijdens weekendnachten is de Buizemonstraat een snelle uitvalsroute voor het verkeer dat van de uitgaansbuurt van de Markt komt. Men klaagt ook over de verkeersoverlast vlak voor en na schooltijd aan gemeenschapsbasisschool Centrum. En de trottoirs liggen er slecht bij en er zijn helemaal geen fietspaden. Er zijn voorstellen voor het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Dierkoststraat, het beperken van de snelheid en foutparkeerders moeten onverbiddellijk op de bon. De wijk ergert zich aan de leraars van de school die er de hele dag lang de schaarse parkeerplaatsen innemen.

Aangenaam wonen

Uit de enquête blijkt er niet enkel ongenoegen te zijn bij de bewoners van Den Achterhoek. Ze vinden het er vrij aangenaam wonen. Wel dringen de bewoners erop aan dat de overlast, die wordt veroorzaakt door een bende jongeren, wordt aangepakt. En de strijd tegen zwerfvuil en hondenpoep moet opgevoerd worden. Het onderhoud van de straten kan beter en er moet meer toezicht komen op het speelplein De Plage.

Tijdens de voorstelling van de enquêteresultaten was burgemeester Guido De Padt (Open VLD) een aandachtig toehoorder. ‘De verkeersproblemen rond de school kunnen opgelost worden. De school heeft immers plannen voor een parking achteraan de school. En voor de andere verkeersgerelateerde problemen kunnen de door Aquafin geplande werken voor een oplossing zorgen. De stad zal dan immers ook de rijweg en voetpaden heraanleggen. Waarom hier geen zone 30 creëren met woonerfkarakter met absolute voorrang voor de zwakke weggebruiker?'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio