Brusselaar tevreden over gezinsbeleid

Brussel -

Tachtig procent van de Brusselaars is tevreden over het lokale beleid ten aanzien van gezinnen en kinderen. Tienduizend gezinnen namen deel aan een enquête. De kinderopvang blijft een aanslepend probleem.

De Gezinsbond heeft aan de hand van een ondervraging in Vlaanderen en Brussel gepolst naar de tevredenheid van gezinnen over hun gemeente. De Gezinsbond doet dat om de focus bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral te laten liggen op de gezinsvriendelijkheid van de gemeente.

Liefst 10.000 gezinnen vulden de uitgebreide enquête in. ‘Ik ben verheugd vast te stellen dat de algemene teneur in de bevraging tevredenheid over het gemeentebeleid uitstraalt’, aldus Frans Schotte, voorzitter van de Gezinsbond.

‘In een maatschappij die vaak als verzuurd wordt beschouwd, blijkt dit niet uit de reacties. Maar sommige werkpunten worden met stip aangeduid.’

Vooral in Brussel is er volgens de bevraging wel nog heel wat werk aan de winkel. Kwaliteit en aanbod van kinderopvang doen het niet goed.

‘Brussel scoort ook zeer zwak als het over milieu- en gezondheidsaspecten gaat.

Leefbaarheid van de woonwijken, duurzaam waterbeheer of kansen voor kinderen om positieve milieu-ervaringen op te doen; op al deze terreinen is de kans op tevredenheid lager dan in de rest van Vlaanderen.

Sterk openbaar vervoer

Op één punt komt Brussel wel positief naar voor. Het beschikt over een uitgebreid openbaar vervoersnet. Dat wordt sterk gewaardeerd.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio