Hoogbouw wordt mogelijk in Knokke en Heist

‘Hoogbouw kan, maar we worden geen Dubai'

Knokke-Heist -

‘Dat we hoogbouw mogelijk maken, betekent niet dat Knokke-Heist een nieuw Dubai wordt', verzekert burgemeester Leopold Lippens. ‘Hoogbouw wordt niet mogelijk in het Zoute, Ramskapelle en Westkapelle, wel in Knokke en Heist.

De nota om hoogbouw toe te laten in Knokke-Heist is opgesteld na overleg met deskundigen, privé-partners en openbaar bestuur. ‘Bij het opmaken van de nota is elke mogelijkheid bekeken, maar de kustgemeente wordt zeker geen Dubai', verzekert burgemeester Leopold Lippens.

‘De beschikbare gronden worden schaars waardoor er naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling moet worden uitgekeken. De nota is een visie die het gemeentebestuur ontwikkelt naar de toekomst. Wie niet naar de toekomst kijkt, laat bepaalde opportuniteiten voorbijgaan. Dit betekent evenwel niet dat het bestuur geen aandacht meer zal besteden aan betaalbare woningen, handel, restaurants, cafés en de opwaardering van publieke ruimtes', voegt Lippens toe.

Toch zal hij hoogbouw niet lukraak toelaten. ‘Hoogbouw is niet mogelijk in het Zoute, Ramskapelle en Westkapelle maar wel in Knokke en Heist. Als er vraag naar is, kan op bepaalde plaatsen een gemiddelde bouwhoogte toegelaten worden tot 40meter. Het is geen uitzondering dat appartementsgebouwen en op de zeedijk 35meter hoog zijn. Verder sluit de gemeente niet uit om bouwhoogtes toe te laten tot 60meter. Bij de herinrichting van het Heldenplein in Heist is dergelijke bouwhoogte niet uitgesloten', zegt Lippens.

‘De invoering van de hoogbouwnota doet vooral denken aan de projecten die door verschillende architecten voor een nieuw station, Maes en Boerenboomplein en Heldenplein', meent gemeenteraadslid Leo Dewaele (Vlaams Belang).

Die partij stemde tegen de nota. Ook Open VLD stemde tegen. Niet zozeer omdat de liberalen tegen het project zijn, wel omdat ze het betreuren dat na de raadscommissie geen wijzigingen meer werden aangebracht.

Op maat van bestuur

‘De nota is gemaakt op maat van het gemeentebestuur en biedt de mogelijkheid om futuristische plannen uit te werken. Dat er een facelift moet komen voor het Heldenplein, steunen wij, maar niet een toren van 70meter hoog. Inwoners vragen niet om dergelijke projecten, maar om goede infrastructuur', zegt Dewaele.

‘De burgemeester verliest soms alle realiteitsgevoel. Met de bouwhoogte te verhogen op de zeedijk zullen stranduitbaters geen zon meer hebben op het strand', meent onafhankelijk raadslid Olivier Bodyn.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio