ACW geeft geld om arme schoolkinderen te steunen

ACW geeft geld om arme schoolkinderen te steunen

De schooldirecties van Laarne en Kalken krijgen van het ACW elk een cheque van 800euro. Foto: jvw

Laarne -

Het ACW van Laarne heeft aan elke schooldirectie in Laarne en Kalken 800euro geschonken. Het geld dient om kinderen die het financieel moeilijker hebben, te ondersteunen.

‘We hebben met het ACW twee jaar lang gewerkt rond armoede', legt voorzitter William Govaert uit. ‘Het belangrijkste doel was om armoede beter bespreekbaar te maken. Wie armoede kent, leeft vaak geïsoleerd in de samenleving. We wilden echter iets meer doen, iets waar de eigen samenleving baat bij heeft.'

Het ACW besloot via de vier basissscholen in Laarne en Kalken te werken. ‘Kinderen die het wat moeilijker hebben, willen we een steuntje geven. Zij kunnen om financiële redenen niet altijd deelnemen aan de schoolactiviteiten. Daarom hebben we enkele activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst naar dit project gaat. De Windwijzer, de Zonnebloem en de Vrije Basisscholen van Laarne en Kalken krijgen nu elk 800euro. Het is de opbrengst van een verwendag in september, een concert in maart en de opvoering van de monoloog van Marleen Merckx.'

Verslag

Het ACW vraagt aan de scholen om op het einde van het schooljaar een klein en niet gedetailleerd verslagje over te maken over wat er met het geld gebeurt. De scholen beloofden op hun beurt dat ze in eer en geweten en in alle objectiviteit het geld zullen aanwenden.

ACW wil het project opvolging geven. ‘We willen dat doen in samenwerking met andere verenigingen. Eerst zullen we nog eens samenzitten met de scholen.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio