CD&V Leuven ziet ruimte voor belastingverlaging

LEUVEN - CD&V Leuven ziet door de gunstige situatie van de Leuvense stadsfinanciën ruimte voor een lichte belastingverlaging. De partij pleit er met name voor om de indexering van het kadastraal inkomen (KI) te compenseren door een identieke verlaging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing zodat deze indexering waartoe op nationaal vlak beslist wordt voor de burger een nuloperatie blijft.

"Als het KI bijvoorbeeld met 1 procent verhoogt, wil de CD&V de Leuvense opcentiemen met 1 procent verlagen", aldus schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V).

In een pamflet dat de partij vrijdag verspreidde, wijst men erop dat Leuven in 2011 2 keer zoveel geld op de rekening had als in 2006 (+116 procent), de schuldratio sindsdien met 20 procent daalde en de reserves met 59 procent stegen.

"En dit alles zonder in te boeten aan kwaliteit. Zo investeren we meer dan ooit in ons patrimonium. Deze legislatuur investeerden we jaarlijks 300 miljoen euro, tegenover 240 miljoen euro tijdens de vorige", aldus Devlies (CD&V).
 

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S