Actieplan van Johan Vande Lanotte voorgesteld

Meer leven in zee dankzij aanleg kunstmatige riffen

Marijn Rabaut, Johan Vande Lanotte en Peter Bossu met de brochure waarin het plan in opgevat zit. Foto: vln

Met onder meer de aanleg van kunstmatige riffen wil minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) de biodiversiteit in de Noordzee stimuleren. Dat staat in zijn actieplan ‘Zeehond, van defensief naar offensief milieubeleid in de Noordzee'.

Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte (SP.A) stelde gisteren in de lokalen van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zijn ‘Actieplan Zeehond, van defensief naar offensief milieubeleid in de Noordzee' voor waarmee hij de natuur een handje wil toesteken. Een aantal maatregelen moet ervoor zorgen dat het mariene leven nieuwe kansen krijgt om te groeien en daar zitten op zijn minst enkele opgemerkte zaken tussen.

‘Als we op land een actief natuurbeheer kunnen voeren, waarom zou dat dan op zee niet kunnen?' vraagt Vande Lanotte zich af. ‘Dat is op vandaag echter bijna niet het geval, daarom dit plan. We weten dat riffen vissen en andere diersoorten aantrekken, ook artificiële riffen zoals bijvoorbeeld wrakken. Het is dan ook onze bedoeling om dergelijke riffen te bouwen in de Noordzee. In de Verenigde Staten wordt vaak geëxperimenteerd met het tot zinken brengen van afvalmaterialen, tot metrostellen en legermateriaal toe, maar zover willen wij het niet drijven. Wij kiezen voor een milieuvriendelijke aanpak met wetenschappelijke opvolging', glimlacht Vande Lanotte.

Die aanpak houdt concreet in dat er op de zeebodem betonnen modules met gaten in worden geplaatst om zo het effect van een rif na te bootsen. Het plan omvat verder de herintroductie van de oesterriffen door het uitzetten van de soort en het aanleggen van grindbedden op de zeebodem. ‘In een eerste fase zullen wij vanaf 2013 vijf jaar lang experimenten uitvoeren, meer bepaald in de windmolenparken op zee. Die vormen een ideaal laboratorium om de effecten van de maatregelen te onderzoeken. Na die periode zullen we ze toepassen op een groot gedeelte van de Noordzee.'

En waar komt nu de zeehond in beeld? ‘Meer vis en diversiteit betekenen ook meer aanwezigheid van zeehonden. De grootte van de zeehondenpopulatie voor onze kust zal dus een graadmeter zijn voor het succes van deze onderneming. Langs de Belgische Noordzee zijn er evenwel weinig rustplaatsen voor de dieren. Het experiment zal ook het plaatsen van zeehondenplatforms op het wateroppervlak inhouden.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio