Willebroek wacht financieel veilige toekomst

Willebroek -

In tegenstelling tot vele andere Vlaamse gemeenten, en ondanks ruim 32 miljoen euro aan investeringen, is Willebroek financieel blakend gezond.

Al voor het vierde jaar op rij sluit de jaarrekening af met een aanzienlijk overschot. Voor 2011 bedraagt dat 956.475 euro. En ondanks ruim 32 miljoen euro aan investeringen in de voorbije zes jaar, daalt ook de leninglast.

'We behaalden dit positieve resultaat door de uitgaven heel strikt te beheersen. Het aantal personeelsleden in dienst van het gemeentebestuur werd de voorbije jaren ook niet uitgebreid. De inkomsten namen wel toe. Omdat vele jonge gezinnen en tweeverdieners in de nieuwe verkavelingen in Willebroek en de deelgemeenten kwamen wonen. De heel strategische ligging van Willebroek, vlakbij de A12, de E19, de N16 en langs het Zeekanaal, bracht ook vele nieuwe bedrijven naar de gemeente', legt burgemeester Marc De Laet (SP.A) uit.

'De komende jaren kunnen er op de gronden van de vroegere papierfabriek De Naeyer nog tot 350 nieuwe woningen gebouwd worden. Op De Hulst (40 hectare), op de site De Naeyer (7 hectare), langs de A12 ter hoogte van discotheek Carré (ruim 80 hectare) en in Willebroek-Noord is er ook nog heel wat ruimte voor nieuwe bedrijven. Alle bedrijven die zich daar vestigen, zullen voor honderden nieuwe jobs zorgen. Dat alles verzekert een financieel veilige toekomst voor Willebroek', blikt de burgemeester al vooruit.

'De toegenomen inkomsten laten toe ook de komende jaren fors te blijven investeren', zegt De Laet. 'Het project Willebroek Morgen zal worden afgewerkt. De stationsomgeving, de as tussen de watertoren en het station, de August Van Landeghemstraat en de Markt zullen nog heraangelegd en vernieuwd worden. In de herfst van dit jaar start de aanleg van een parking met zestig parkeerplaatsen aan de Schoolweg. Begin september starten de werken om een bedrijfspand aan de Veert om te bouwen tot nieuwe brandweerkazerne. Ook de vernieuwing van de gemeentelijke werkplaats start in de herfst. En we blijven ook investeren in het vernieuwen van fiets- en voetpaden.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio