Sinds dit schooljaar kan het parket de jongere en/of de ouders doorverwijzen naar de politierechtbank

Bijna 600 dossiers voor hardnekkige spijbelaars

GENT -

Voor zo'n 600 Gentse leerlingen werd dit jaar een spijbeldossier opgesteld omdat ze dertig of meer halve dagen wegbleven uit de klas. Vorig jaar waren er dat 538. ‘De rapportering is nu veel beter', zegt schepen van Onderwijs Rudy Coddens.

Dit schooljaar stelden de consulenten van de dienst Maatschappelijke Zorg van de Gentse politie 598 dossiers op voor leerlingen die minstens dertig halve dagen hun kat naar school stuurden. Vorig schooljaar waren het er 538, in het schooljaar 2009-2010 363 en in het schooljaar 2008-2009 werden 376 leerlingen opgevolgd.

‘Die stijgende cijfers willen niet per definitie zeggen dat er zoveel meer leerlingen spijbelen', zegt schepen van Onderwijs Rudy Coddens. ‘De stijging is eerder te wijten aan een betere rapportage van de scholen.'

De stad heeft sinds 2008 een spijbelactieplan. ‘De laatste jaren zijn we erin geslaagd om de verschillende partners beter te laten samenwerken waardoor er een betere doorstroming van de dossiers is tussen de scholen, het CLB, de politie en het parket.'

Als jongeren meer dan tien halve dagen spijbelen, moeten ze op gesprek met het CLB. Als ze de kaap van dertig halve dagen overschrijden, sluiten consulenten van de dienst Maatschappelijke Zorg van de politie een contract met hen af en wordt er een dossier opgemaakt. Dit schooljaar was dat dus voor 598 leerlingen het geval.

Contract

Als dat contract niet wordt nageleefd, hebben de jongeren een proces-verbaal aan hun broek, dat doorgestuurd wordt naar het parket. Vroeger stopte de ketting daar, maar sinds dit schooljaar kan het parket de jongere en zijn of haar ouders doorverwijzen naar de politierechtbank, die een boete of een alternatieve straf oplegt.

Een aantal jongeren zijn dit jaar effectief voor de rechtbank verschenen. Maar hoeveel dat er precies zijn, weten we pas bij de evaluatie begin volgend schooljaar.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio