Directie legt uitspraak commissie naast zich neer

Schoolbestuur voert iPad toch in

Schoolbestuur voert iPad toch in

De leerlingen van het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandelsschool zullen vanaf september met een iPad in klas zitten. Foto: nmi

Blankenberge - Het schoolbestuur tekent beroep aan tegen de het besluit van de Commissie Zorgvuldig Bestuur die gekant is tegen de algemene invoering van de iPad.

Begin maart lanceerden de directies van het Sint-Pieterscollege en de Sint-Jozefhandelsschool het iPad-project voor alle leerlingen van de school. Ouders van de meer dan 700 leerlingen hadden de keuze om de iPad zelf aan te kopen of de aankoop te doen via de school. Omdat de kosten van de aankoop, eventuele huurprijs en het overleg voor dat het project gelanceerd werd niet volgens het boekje verliep, legden een vijftiental ouders klacht neer bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van het departement Onderwijs.

De commissie volgde voor een groot deel de klacht van de ouders en floot de directie van de school terug.

Het schoolbestuur besliste in een spoedvergadering dat ze toch doorgaat met het iPad-project. ‘Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge-Wenduine heeft beslist om in beroep te gaan bij de Vlaamse regering tegen de beslissing’, zegt voorzitter Nicole Vancoillie.

‘De commissie stelt dat er een aantal onduidelijkheden zijn rond het overleg, maar bij de lancering van het project was het plaatje nog niet volledig. Daarnaast was het kostenplaatje voor de school nog onbekend. Nu dat wij beroep hebben aangetekend, betekent dat dat de beslissing van de Commissie wordt opgeschort’, weet Vancoillie.

‘De raad van bestuur heeft de beslissing genomen omdat ze ervan overtuigd is dat het overleg met de ouderraad en schoolraad correct is gebeurd. De school heeft al heel wat geïnvesteerd in het project en het is niet de bedoeling dat wij het plan onder de mat vegen. Vanaf 1 september wordt het iPad-project ingevoerd in de school’, benadrukt Nicole Vancoillie.

Verzuchtingen van ouders

Ouders die de klacht hebben neergelegd, nemen een afwachtende houding aan.

‘Wij hebben in principe niets tegen de invoering van de iPad, maar wel de manier waarop het gebeurt. Overleg met de schoolraad en ouderraad was er niet. Door de directie is er geen aandacht geschonken aan de verzuchtingen van de ouders en dat zit ons dwars. Wij wachten nu de beslissing af van de Vlaamse regering en zijn bereid om en voorstel te doen zodat het een win-winsituatie wordt voor beide partijen’, zegt woordvoerder van de ouders Sandra Dhauw.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio