Grootste deel oude gebouwen blijft behouden

Sint-Amelberga wordt groot woonproject

De oude schoolgebouwen worden woningen. Foto: kuv

Temse -

De intercommunale Interwaas zal een huisvestingsproject realiseren in de oude gebouwen van het instituut Sint-Amelberga (ISA) op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pastoor Boelstraat.

Na twee jaar leegstand is er duidelijkheid wat er met de oude schoolgebouwen van ISA zal gebeuren. Omwille van de leegstand en snelle degradatie van de school en het klooster, op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pastoor Boelstraat, wilden de zusters van de congregatie Vincentius a Paulo het complex verkopen.

Bisdom en zusters

'We onderzochten op vraag van de gemeente Temse wat er mogelijk is met de site,' zegt Rik Daelman, voorzitter van Interwaas. 'We hadden gesprekken met het bisdom en de zustergemeenschap en kwamen tot een akkoord om dit project te aanvaarden en te realiseren.'

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling In samenwerking met acht Wase gemeenten

'We willen de site opvullen met woongelegenheid', zegt directeur Bart Casier van Interwaas. 'Van de honderd woongelegenheden die daar mogelijk zijn op de site willen we zowat dertig seniorenflats realiseren. Ook een beperkt aantal sociale woningen is mogelijk. Het grootste deel van de appartementen, een zestigtal, zou bestemd zijn voor de doelgroep die net naast de sociale huisvesting valt. Het zijn die mensen die te veel verdienen om voor een sociale woning in aanmerking te komen maar toch nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken.'

Markante gevel

'Deze site is van grote betekenis voor Temse', zegt Casier. 'Daarom zijn er een aantal elementen die belangrijk zijn zoals het klooster met de toch wel markante gevel. Die zal wellicht gerenoveerd of omgebouwd moeten worden maar we willen dit zeker bewaren. Ook de kapel zal geïntegreerd worden in het geheel.'

Schoolverleden

Interwaas wil ook schoolverleden staande houden door het grootste deel van de historische schoolgebouwen te behouden.

Waarschijnlijk zal het nieuwe gedeelte dat gebouwd is in de jaren tachtig, op de hoek van de Gasthuisstraat en de Pastoor Boelstraat, gesloopt worden.

'Dit is zeker nog onder voorbehoud, want er moet hiervoor nog een uitgewerkte studie gemaakt worden', zegt Casier.

'Het gemeentebestuur wil op haar beurt de verkeerssituatie op de hoek van de beide straten verbeteren. En de hoek van de site opnemen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Winkelkern (RUP) dat in opmaak is', zegt burgemeester Luc De Ryck. 'Interwaas heeft trouwens een heel goede reputatie op meerdere domeinen. Het project is een uitdaging. Waar we ook enthousiast over zijn is dat Interwaas de kar trekt en de woningen die voorzien worden eigenlijke sociale woningen zijn voor mensen die buiten de krijtlijnen vallen van het traditionele circuit van de sociale woningen.’
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio