Klein-Brabantse vlasrootputten in ere hersteld

Klein-Brabantse vlasrootputten in ere hersteld

Een herstelde vlasrootput. Foto: Paul Segers

Bornem/Puurs/Sint-Amands -

In Klein-Brabant zijn er nog een 75-tal vlasrootputten te vinden. Daarvan werden er afgelopen twee jaar 24 hersteld.

Vlasrootputten werden gebruikt door landbouwers die er vlas in ‘rootten’, een proces waar in water de vezel van de plant gescheiden werd om er linnen van te maken.

‘Tot de 19de eeuw was vlas roten een belangrijke nevenactiviteit van landbouwers in de streek’, vertelt Els Dever van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Na de Tweede Wereldoorlog verdween de nijverheid uit onze contreien, maar de vlasrootputten bleven bestaan. ‘Er zijn er nog een 75-tal te vinden, meestal in groengebieden of landbouwgronden.’

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme zet zich samen met de gemeenten en Natuurpunt Klein-Brabant in om de vlasrootputten in ere te herstellen. Veel putten werden in het verleden dichtgegooid of waren dichtgegroeid. Van de 24 heraangelegde putten werden er twee ingericht met een vlonder en een infobord. De provincie Antwerpen, Vlaanderen en het Europees fonds voor plattelandsontwikkeling maakten voor het project 70.000 euro voor vrij.

Door het recente onderhoud groeien er meer waterplanten en zitten er in diverse putten opnieuw salamanders. Voor het onderhoud maakte het Regionaal Landschap afspraken met eigenaars en beheerders van de putten.

Er loopt ook een fietsroute langs de Klein-Brabantse vlasrootputten.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio