Stad verkoopt asbesthoudende zandgrond

Torhout -

De enorme hoop afvalgrond op de terreinen van de technische dienst in de Oude Gentweg is vervuild met asbest. Dat is gebleken uit een recente analyse die de stad liet uitvoeren. Opmerkelijk: de grond wordt al sinds oktober vorig jaar voor een prikje te koop aangeboden aan de inwoners. ‘Onaanvaardbaar’, zegt gemeenteraadslid Dalila Douifi (SP.A). ‘De verkoop van die aarde moet onmiddellijk worden stopgezet. Het is onbegrijpelijk dat de stad niet eerst de kwaliteit van de aarde liet controleren alvorens ze te koop aan te bieden. Deze berg is het resultaat van jarenlang aanvoeren. Elke aangevoerde vracht had gecontroleerd moeten worden. Er mag dan ook geen schep zand meer verkocht worden.’

Nog niets verkocht

Volgens milieuschepen Willy Depoorter (CD&V) is er geen reden tot paniek. ‘Sinds de invoering van het reglement op de grondverkoop heeft de technische dienst nog geen enkele aanvraag ontvangen en is er ook nog geen grond afgevoerd naar particulieren. De asbestvervuiling beperkt zich tot een klein deel van de hoop. De vervuilde zone wordt onder begeleiding afgebakend en zal worden afgevoerd naar een saneringsbedrijf. Het overgrote deel van de grond heeft al de code voor bouwkundig bodemgebruik ontvangen.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio