Celebs

De vragenlijst van Scientology

De 99 vragen die Scientology kinderen tussen 6 en 12 stelt.

 1/ Wat heeft iemand jou verteld dat je niet mag voortvertellen?
2/ Heb je ooit beslist een lid van je familie niet meer graag te zien?
3/ Heb je ooit iets van iemand anders afgenomen en nooit meer teruggegeven?
4/ Heb je ooit gedaan alsof je ziek was?
5/ Heb je ooit jezelf ziek gemaakt of jezelf pijn gedaan om iemand anders een schuldgevoel te geven.
6/ Heb je ooit iets heel erg gewild maar het niemand verteld?
7/ Heb je ooit jezelf met opzet vuil gemaakt?
8/ Heb je ooit geweigerd iets te eten om iemand anders bezorgd te maken?
9/ Heb je ooit iets van jezelf herinnerd en het niemand anders verteld omdat je bang was dat ze het niet zouden geloven of dat ze zouden kwaad worden?
10/ Heb je ooit geweigerd iemand te gehoorzamen, die je moet gehoorzamen?
11/ Heb je ooit een ander kind iets vertel dat niet waar is, alleen maar om het bang te maken?
12/ Heb je ooit een kleiner kind gepest?
13/ Heb je ooit bewust een ander kind in de problemen gebracht?
14/ Heb je ooit oudere kinderen of volwassen die aan het werk waren bewust gestoord?
15/ Was je ooit wreed met een dier, vogel of vis?
16/ Heb je ooit vergeten voedsel of water te geven aan een dier waarvoor je moest zorgen?
17/ Heb je ooit iets van iemand anders gebroken?
18/ Heb je ooit jouw kleren vuil gemaakt omdat je ze niet graag ziet?
19/ Heb je respect?
20/ Heb je ooit iets fout aan je lichaam opgemerkt dat je niemand anders durfde te vertellen?
21/ Heb je ooit iets gedaan waar je zeer beschaamd over bent?
22/ Is er iets van jouw ouders dat je niet begrijpt, zelfs nadat je hen uitleg vroeg?
23/ Heb je ooit je huiswerk niet op tijd af gekregen.
24/ Heb je ooit een examen verprutst?
25/ Heb je ooit bewust een leraar in de problemen gebracht?
26/ Heb je ooit geprobeerd anderen de leraar te laten haten?
27/ Heb je ooit geprobeerd een andere kind inpopulair te maken?
28/ Heb je ooit iets van school proberen te stelen, kapot te maken of te beschadigen?
29/  Heb je ooit gelogen tegen een leraar?
30/ Was je ooit laat op school of in de klas?
31/  Was je ooit afwezig op school terwijl je er wel kon zijn?
32/ Heb je ooit gespiekt?
33/ Heb je ooit iets van iemand anders kapotgemaakt?
34/ Wie gaf jou een schuldgevoel?
35/ Heb je ooit iets ongepast gedaan terwijl je eigenlijk in bed moest liggen?
36/ Heb je ooit over iemand slechte dingen verteld tegen anderen?
37/ Heb je ooit geprobeerd anderen te laten geloven dat jouw ouders of leraars wreed zijn tegen jou?
38/ Heb je ooit wanneer je iets fout deed als excuus ingeroepen: ik ben maar een kind.
39/ Had je ooit het gevoel dat jouw ouders te goed voor jou zijn?
40/ Heb je ooit het gevoel dat jouw ouders niet goed genoeg zijn voor jou?
41/ Is er iets wat je je ouders moest vertellen maar nooit vertelde?
42/ Heb je ooit iets aan je lichaam gedaan dat je niet mocht doen?
43/ Heb je ooit iets aan het lichaam van iemand anders gedaan dat je niet mocht doen?
44/ Heb je ooit iemand gezegd dat je iets deed wat je eigenlijk niet had gedaan?
45/  Heb je ooit tegen iemand gezegd dat je iets niet hebt gedaan dat je eigenlijk wel had gedaan?
46/ Heb je ooit een ander kind uitgelachen omdat het anders is dan jou?
47/ Heb je ooit een kind uitgelachen voor de manier waarop het eruitziet?
48/ Heb je ooit beslist nooit meer tegen iemand te praten?
49/ Heb je ooit je ouders of je leraars harder doen werken dan ze moeten?
50/ Heb je ooit gedacht dat je te verstandig was voor de andere kinderen?
51/ Heb je ooit een volwassene verveeld met wat je deed of zei?
52/ Heb je ooit een kind pijn gedaan?
53/ Heb je ooit een kind doen wenen?
54/ Heb je ooit een kind laten pruillippen?
55/ Heb je ooit verhinderd dat een kind iets kreeg waar het eigenlijk wel recht op had?
56/ Heb je ooit iets gevonden en het niet teruggeven aan de eigenaar?
57/ Heb je ooit achter iemands rug verhalen over hem verteld?
58/ Heb je ooit gelogen om een blamage te ontlopen?
59/ Heb je ooit niet de volledige waarheid over iets verteld om iemand anders te beschermen?
60/ Was je ooit beschaamd in je ouders?
61/ Was je ooit beschaamd in je vrienden?
62/ Heb je je ouders ooit ontgoocheld?
63/ Ben je ooit weggelopen, terwijl je had moeten blijven?
64/ Had je ooit het gevoel dat je ouders niet zouden begrijpen wat op school was gebeurd en vertelde je het hen daarom niet?
65/ Heb je ooit iets niet verteld over jouw ouders aan de leraar omdat hij het toch niet zou begrijpen?
66/ Heb je ooit het geheim van een ander kind toch verklapt?
67/ Had je ooit het gevoel dat het totaal geen zin had tegen iemand te praten?
68/ Heb je ooit iemand pijn gedaan zonder het te willen?
69/ Was je ooit slordig op je kleren?
70/ Heb je ooit geweend terwijl je niet moest?
71/ Was je ooit een lafaard?
72/ Heb je ooit te veel trammelant gemaakt over iets klein?
73/ Heb je ooit geprobeerd je ouders te laten geloven dat je op school beter je best deed dan je echt deed?
74/ Heb je ooit iemand verraden?
75/ Heb je ooit kleinere kinderen geplaagd?
76/ Heb je ooit de boel vuil gemaakt, zonder nadien te helpen opkuisen?
77/ Heb je ooit iets gebroken of kapotgemaakt zonder het tegen iemand te zeggen?
78/ Heb je ooit iemand anders laten straffen voor wat jijzelf deed?
79/ Heb je ooit geweend tot je jouw zin kreeg?
80/ Heb je ooit gedacht: ooit, wanneer ik groot ben neem ik wraak? En wie dan?
81/ Heb je ooit een jonger iemand gepest?
82/ Heb je ooit iemand kwaad gemaakt door een woedeaanval te faken?
83/ Heb je ooit tegen iemand gezegd dat je hem niet meer graag ziet?
84/ Heb je ooit beweerd dat je meer beschadigd was dan in werkelijkheid, zodat de pesterijen zouden stoppen?
85/ Heb je ooit gedaan alsof je iemand graag had, alleen maar om jouw ouders te plezieren?
86/ Heb je ooit iets fout gedaan volgens jouw geloof?
87/ Heb ooit niet begrepen waarom iemand op jou kwaad is?
88/ Heb je ooit niet begrepen wat je fout deed?
89/ Heb je ooit gedaan alsof je niet begreep wat iemand wilde dat je deed?
90/ Was je ooit op plaatsen waar jouw ouders niet willen dat je gaat?
91/ Heb je ooit iemand bespioneerd?
92/Heb je ooit vriendschap gesloten met mensen, die jouw ouders niet als jouw vriend willen?
93/Heb je ooit gedacht dat iemand gek was?
94/Heb je ooit een vriendschap opgezegd?
95/heb je ooit jouw school of team ontgoocheld?
96/heb je ooit geprobeerd te verhinderen dat iemand vriend werd met iemand anders?
97/Heb je ooit gedaan alsof je je leraar of ouders niet hoorde?
98/Heb je ooit druk gedaan over iets wat jouw ouders of leraar wilden dat je deed?
99/Deed je ooit iets met iemand anders, wat je zelf niet wil dat ze met jou deden?

 

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees