Tegen 21 juli eerste maatregelen relanceplan

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft dinsdag met de sociale partners overleg gepleegd over het relanceplan. Tegen 21 juli zal een eerste reeks maatregelen getroffen worden, waarna het plan tegen het einde van het jaar wordt uitgebreid tot een 'relancestrategie'.

Lange tijd werd 21 juli, de nationale feestdag, naar voren geschoven als startdag van het relanceplan. Tegen die datum zullen er inderdaad een aantal maatregelen getroffen worden, maar er volgt nadien nog een uitbreiding van het relanceplan tot een 'relancestrategie'. Dat werd vernomen na de volgens alle deelnemers 'constructieve vergadering'.

'Het relanceplan wordt een strategie. Het is duidelijk dat er een volgehouden inspanning nodig zal zijn', zei ACV-topman Marc Leemans bij het buitenkomen.

Premier Di Rupo zegt dat er op verschillende domeinen zal worden gewerkt: koopkracht, prijsbeheersing, extra jobs, ondersteuning van kmo's, toegang van ondernemers tot financiering, onderzoek en innovatie. Veel geld zal dat allemaal niet mogen kosten. 'Het is duidelijk dat de marges klein zijn. Iedereen moet creatief zijn en dan denk ik dat er heel wat beweegruimte is', zei de premier na afloop.

Voor aanvang had minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) al aangegeven dat het relanceplan uit 'slimme maatregelen' moet bestaan, 'die geen geld kosten'.

Na de eerste maatregelen van 21 juli is het wachten tot de nieuwe economische cijfers in september om na te gaan welke structurele maatregelen genomen kunnen worden. Ook de sociale partners zullen over de strategie blijven overleggen.

Woensdag overlegt de regeringstop met de gewestregeringen. Ook die kunnen immers relancemaatregelen nemen en krijgen bovendien na de staatshervorming nog bijkomende economische bevoegdheden.

Index

Het is nog niet bekend welke concrete afspraken er al dan niet gemaakt zijn tijdens het overleg van dinsdag. Voor aanvang viel meer dan eens het woord 'index'. 

De werkgevers hebben al meermaals aangegeven dat ze de kosten op energie en vooral die op de lonen willen zien dalen. En dus moet er volgens hen ook over de index worden gepraat. 'We hopen op een sereen debat over de index', zei VBO-topman Rudi Thomaes.

PS en SP.A willen echter niet raken aan de index, en dat tot onbegrip van Unizo-topman Karel Van Eetvelt. 'Er zijn regeringspartijen die het licht van de zon ontkennen', zuchtte hij. 'Maar het debat moet breder zijn dan de index. Wij hopen op echte maatregelen, want het water staat de ondernemers aan de lippen. Als het een loutere vestzak-broekzak wordt, doet men beter niets'.

De vakbonden willen geen gemorrel aan de index. 'De koopkracht moet ondersteund worden, anders valt het vertrouwen van de mensen en de economie stil', zei ABVV-topman Rudi De Leeuw. 'Dat men de prijzen aanpakt, zoals men bezig is'.

Voor het ACV kan er niet over de lonen, maar wel over de loonkosten gesproken worden, door lasten te verschuiven van arbeid naar andere bronnen. 'Als men de lasten op arbeid verlaagt, moeten die hoger op andere inkomens om de financiering van de sociale zekerheid te garanderen', zei ACV-voorzitter Marc Leemans.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees