Biodiversiteitscampagne op volle toeren

Biodiversiteitscampagne op volle toeren

De aanwezigen kregen uitleg bij de torenprojecten en de pastorietuin. Foto: fg

Glabbeek/Kumtich/Roosbeek -

Milieudelegaties van de provincie, gemeenten en regionale landschappen trokken door het Hageland en gingen een kijkje nemen bij een aantal projecten die twee jaar geleden werden opgestart.

Volgens provinciaal gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts (CD&V) een ideaal moment om na te gaan hoe het staat met de projecten. De afvaardiging bezocht onder meer een project rond ecologisch bermbeheer in Kumtich. Daar bloeit de bokkenorchis opnieuw. In Bunsbeek werden de akkervogelmaatregelen voorgesteld. Wat begon met het pioniersproject ‘Graan voor Gorzen’ kreeg een verlengstuk met het project Moutsbon in samenwerking met landbouwers en jagers, het gemeentebestuur van Glabbeek en Natuur en Landschap Zuid-Hageland. De koestersafari werd afgesloten aan de kerk van Roosbeek en de gerestaureerde pastorietuin. Dat is een samenwerkingsproject tussen de kerkfabriek, het gemeentebestuur van Boutersem, de school en Natuurpunt. De tuin werd hersteld volgens de richtlijnen van Harmonisch Park- en Groenbeheer. Luc Mesmans stelde het succesvolle vleermuizenproject met nu al 75 vleermuisvrouwtjes voor in de gerestaureerde kerktoren. In die toren hebben ook gierzwaluwen een nieuwe thuis hebben gevonden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio