Seniorplaza naar rechter voor Cash Fresh-dossier

Willebroek -

OTV en Seniorplaza hebben een vordering tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad van State tegen de beslissing om op de Cash Fresh-site serviceflats te bouwen.

Ook bij de provinciegouverneur werd klacht ingediend. Eind april besliste de Willebroekse gemeenteraad een complex met servinceflats te ontwikkelen op de gronden van de vroegere supermarkt Cash Fresh aan de Dendermondsesteenweg. Het project zou samen met een commerciële partner ontwikkeld worden. Die is al eigenaar van de aangrenzende percelen.

‘Door met slechts één partner te onderhandelen, heeft het gemeentebestuur alle regels van de vrije mededinging met de voeten getreden. De gemeente had de markt moeten raadplegen om een private partner te vinden’, zegt Wilfried Leemans, de gedelegeerd bestuurder van OTV en Seniorplaza.

‘De gronden werden ook ver onder de marktwaarde verkocht. En er werd geen objectief schattingsverslag opgemaakt. De waarde van de gronden die eigendom zijn van het gemeentebestuur en verkocht werden voor amper 700.000 euro wordt geraamd op ongeveer 1.550.000 euro. De gemeente engageerde zich ook de Cash Fresh-gebouwen af te breken en de inrit van het nieuwe complex aan te leggen. Wat tienduizenden euro's belastinggeld zal kosten’, voorspelt Leemans.

‘Er gebeurde ook geen behoeftenstudie. Om na te gaan of er nog nood is aan bijkomende serviceflats. Want het OCMW bouwde al 30 aanleunflats en ook Seniorplaza telt 57 erkende serviceappartementen. Deze onrechtmatige steun aan een commercieel bouwproject is voor rekening van de Willebroekse belastingbetaler, werkt concurrentievervalsend en marktverstorend’, zegt Wilfried Leemans nog.

Burgemeester Marc De Laet (SP.A) heeft het dossier op basis van de klacht en op vraag van de gouverneur aan de provincie overgemaakt.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio