Erfrecht wordt uitgebreid

Erfrecht wordt uitgebreid

Foto: jobat.be

De Senaatscommissie Justitie heeft deze voormiddag unaniem ingestemd met een hervorming van het erfrecht. Zo wordt het principe waarbij iemand onwaardig verklaard wordt om te erven nadat die opzettelijk de dood van de erflater veroorzaakte, uitgebreid. Een tweede grote vernieuwing is dat de vrijwillige erfenissprong mogelijk wordt.

Voor Martine Taelman (Open VLD), de hoofdindienster van het voorstel, was het dringend tijd om de Napoleontische tekst aan te passen. Vooral inzake gezinsgeweld bevatte de tekst grondige lacunes die tot schrijnende toestanden kunnen leiden.

Ze vindt het ook zeer belangrijk dat de erfenissprong mogelijk wordt - het feit dat kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders kunnen erven.

Taelman hoopt dat er nog een stap verder gezet kan worden. Ze denkt daarbij aan de mogelijkheid voor ouders en kinderen om een erfenisovereenkomst te sluiten. Dat is bijvoorbeeld van belang indien een van de kinderen gehandicapt is en ook na de dood van de ouders hulp en bijstand nodig heeft.

Ook postuum onwaardig verklaren

Het wetsvoorstel voorziet dat elke daad die de dood tot gevolg heeft, kan leiden tot de onwaardigheid te erven. Ook een gewilde aantasting van de fysieke integriteit van de erflater (door onder meer verkrachting of slagen en verwondingen) of schuldig verzuim kan aanleiding geven tot de onwaardigheid tot erven.

Bovendien kan iemand voortaan ook postuum onwaardig verklaard worden. Indien een man zijn vrouw vermoordt en nadien zelfdoding pleegt, erven vandaag de familieleden van de vrouw niets. Volgens mede-indiener Rik Torfs (CD&V) is dat 'maatschappelijk en moreel moeilijk te verantwoorden'.

Tot slot kan een geweldslachtoffer in zijn testament de dader van het geweld vergiffenis geven zodat hij toch kan erven.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees