Archief Burgemeester Bollen naar Stadsmus

Archief Burgemeester Bollen naar Stadsmus

Mia en Godelieve Bollen bij het portret van hun vader. Foto: rgg

Hasselt -

De twee dochters van wijlen burgemeester Jozef Bollen hebben zijn burgemeesterkostuum, zijn medailles en archief geschonken aan het Hasseltse Stadsmus.

Jozef Bollen was de op een na langst regerende burgemeester in Hasselt. Hij werd in 1890 geboren en behaalde een diploma als arts aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na de eerste Wereldoorlog werd hij gemeenteraadslid en van 1937 tot 1963 was hij burgemeester van Hasselt, met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bleef gemeenteraadslid tot 1971 en overleed op 87-jarige leeftijd in 1977.

Zijn dochters Mia (83) en Godelieve (86) schonken zijn burgemeesterkostuum, zijn medailles en archief aan Het Stadsmus. ‘Onder het bestuur van burgemeester Bollen ontpopte Hasselt zich tot een mooie, moderne stad, tot een handels-, administratie- en onderwijscentrum’, zegt schepen van Cultuur, Karolien Mondelaers (CD&V). ‘Talrijke foto's uit zijn archief tonen hoeveel belang burgemeester Bollen hechtte aan de ontwikkeling van de stad. Vooral de erfpachtovereenkomst die het stadsbestuur van Hasselt sloot met Philips in 1960, en een heel geïnteresseerde Bollen bij een bezoek aan de fabriek zijn een meerwaarde voor het archief van de stad. Maar ook foto's van de opening van de Elfde Liniestraat en de eerste steenlegging van het stationsplein bewijzen dat hij zich inzette voor de stadsontwikkeling.’

Verder bevat het archief talrijke felicitatiebrieven bij zijn benoeming tot burgemeester in 1937 en zijn zilveren ambtsjubileum in 1962 en een uitnodiging voor het huwelijk van Koning Boudewijn in 1960. De medailles en het kostuum zijn ook een belangrijke aanwinst voor het museum dat al het zwaard van de burgemeester en een staatsieportret in de collectie had.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio