Integratieraad vraagt politieke moed

Genk -

De Limburgse Integratieraad vraagt politici politieke moed om hun standpunten rond het integratiebeleid te verdedigen.

Naar aanloop van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen stelde de Limburgse Integratieraad een memorandum op met speerpunten op vlak van het etnisch-cultureel beleid. ‘Er zijn speerpunten die om extra aandacht vragen in onze provincie', zegt Jef De Vrij, bestuurslid van de Limburgse Integratieraad. ‘We trokken met deze punten naar de partijbesturen. Opvallend is dat verscheidene politici zeggen dat er een te klein maatschappelijk draagvlak is om te werken rond deze punten. Daarom vragen wij politieke moed om de strijd toch aan te gaan.'

Bij de belangrijkste zaken die volgens de integratieraad aangepakt moeten worden, hoort tewerkstelling. ‘Er werken dertig allochtonen bij de provincie. Dit zouden er 180 moeten zijn als je een juiste afspiegeling van de maatschappij wil. De provincie moet hierin nog meer een voorbeeldfunctie hebben', zegt Jef. ‘Ook zou meer geld uitgetrokken moeten worden voor een betere uitbouw van onderwijs. Er moeten meer participatiemogelijkheden zijn voor verenigingen en individuen. Dan denk ik aan het stimuleren van de leescultuur. De provinciale bibliotheek zou meer anderstalige boeken moeten hebben, zoals ook Turkse en Arabische. Nog belangrijk is dat de strijd tegen racisme versterkt wordt.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio