Beperkte impact op verkeersdoorstroming

Ring nog niet klaar voor Uplace

Ring nog niet klaar voor Uplace

Het gemeentebestuur is voor Uplace maar eerst moet de Ring aangepast worden. Foto: ddl

ZAVENTEM/MACHELEN -

'De impact van Uplace op de doorstroming van het autoverkeer zou beperkt blijven.' Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) in haar antwoord aan Eric Van Rompuy (CD&V).

Het gemeentebestuur van Zaventem staat achter de realisatie van het megawinkelcomplex Uplace, maar volgend jaar de eerste steen leggen, vindt Zaventems schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy een brug te ver. ‘Eerst moet de Ring geoptimaliseerd worden’, stelt Van Rompuy. ‘Want het wegennet is nu al verzadigd.’

De voornaamste bekommernis van het gemeentebestuur is het mobiliteitsprobleem. Daarom interpelleerde Van Rompuy Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) over de verwachte verkeersstroom en de studie hierover door de administratie Wegen en Verkeer Vlaams Brabant. ‘Uit de vergelijking tussen de resultaten van de verkeersmodellen met en zonder het Uplaceproject kan afgeleid worden dat de impact van het project op de doorstroming van het autoverkeer beperkt zou zijn tijdens de avondspits en wellicht ook daarbuiten’, klinkt het bij Crevits. ‘Dit is het gevolg van de hoge verzadigingsgraad van het volledig wegennet in de omgeving van het projectgebied, waardoor het verkeer van Uplace niet bovenop maar in de plaats van ander verkeer komt. Maar ook zonder Uplace zou het wegennet in de toekomst verzadigd geraken, voor zover het dat al niet is.’

Eric Van Rompuy waarschuwt echter dat de studie uitgaat van de realisatie van de optimalisering van de Ring rond Brussel met de invoering van een parallelweg naar de luchthaven, die het doorgaand verkeer van de E40 naar de brug van Vilvoorde moet scheiden van het lokaal verkeer naar de luchthaven van Zaventem en Uplace. Ook moet de Woluwelaan volledig worden heraangelegd met een nieuw op- en afrittencomplex van de Woluwelaan met de RO in Machelen-Diegem. ‘Uplace kan er pas komen als die maatregelen zijn getroffen.’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio