Klachten over asbest

Klachten over asbest

Buren toonden zich ongerust over het bij de afbraakwerken verwijderde asbest. Foto: jvdv

HAMME -

Bij de afbraak van bloemenzaak De Bloemkorf in de Hospitaalstraat heeft de aannemer heel wat asbest geruimd. De buren zijn ongerust over de werken die worden uitgevoerd in opdracht van het OCMW. Dat wil op de site een kinderkribbe en serviceflats voor senioren bouwen.

De buren zijn verbolgen over de manier waarop het asbest is verwijderd. ‘De werken zijn onaangekondigd gestart', getuigt een omwonende in de Damputstraat. ‘Bovendien zijn de strenge regels voor het bergen van asbest niet nageleefd. Daarom hebben we de politie en de milieudienst verwittigd, maar de werken werden niet stilgelegd.'

N-VA-secretaris Jan De Graef spreekt over een heus asbestschandaal waarbij het gemeentebestuur de fouten heeft opgestapeld. ‘Om in regel te zijn met de wetgeving maakte het onderzoeksbureau Fibrecount een destructieve asbestinventaris op', zegt De Graef. ‘Volgens die inventaris bevond zich in de af te breken gebouwen gevaarlijk asbest.'

‘Dat impliceert de nodige veiligheidsmaatregelen voor zowel de aannemer als de omwonenden en de aanstelling van een veiligheidscoördinator door de aanbestedende overheid, het OCMW van Hamme. Maar er werd helemaal geen veiligheidscoördinator aangesteld en de werken begonnen al voor de startvergadering. Ondanks de vastgestelde inbreuken zijn de werken niet stilgelegd en ging de aannemer verder met het verspreiden van de asbeststof', aldus nog De Graef.

Gebrek aan toezicht

De N-VA'er verwijt het OCMW ook een gebrek aan toezicht op de aannemer. Uiteindelijk kwamen de bevoegde diensten wel ter plaatse en liet de burgemeester de werken stilleggen. ‘De inspecteur van de afdeling welzijn stelde een pv op maar omdat de asbesthoudende materialen al verwijderd waren, mochten de werken worden hervat.'

Het OCMW van Hamme bevestigt de aanwezigheid van asbest bij de afbraak van De Bloemenkorf, ‘maar uiteindelijk is alles correct verlopen', luidt het. ‘De burgemeester liet donderdagnamiddag de werken stilleggen maar een arbeidsinspecteur liet de werkzaamheden vrijdag hervatten.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio