Duizend extra lestijden voor Westhoekscholen

Het Vlaams Parlement heeft de nieuwe omkadering voor basisscholen goedgekeurd. De resultaten voor de Westhoek zijn gunstiger dan in het voorontwerp.

Vooral voor kleuterklassen komen er extra lesuren bij. Daarnaast maakt het nieuwe decreet ook werk van gelijke onderwijskansen.

Aan de hand van leerlingkenmerken, het opleidingsniveau van de moeder, de thuistaal en de economische situatie, kan een school extra middelen krijgen.

Jan Durnez (CD&V), Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator, is tevreden: ‘De eerste voorstellen waren dramatisch voor de kleinere scholen en de meer afgelegen wijkscholen door de afschaffing van de aparte telling van de vestigingsplaatsen. Maar we hebben kunnen bekomen dat het systeem van de aparte vestigingen behouden blijft. Hierdoor ‘winnen’ heel wat scholen die aanvankelijk uren verloren. De nieuwe omkadering betekent voor de hele Westhoek ruim duizend lestijden extra.’

Ook aanvaardde het parlement Durnez’ amendement waarbij het leerlingenaantal in scholen in gemeenten met een bevolkingsdichtheid tot 100 inwoners per km 2 fictief met 5 procent wordt verhoogd, ook goed voor extra lestijden. ‘Voor de Westhoek betekent dit dat scholen in Lo-Reninge, Vleteren, Heuvelland en Alveringem vanaf 1 september bovenop de nieuwe omkadering extra lestijden krijgen,’ aldus Durnez

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio