Eerste steen sporthal nog dit jaar gelegd

Kaprijke/nevele -

De eerste steen van de nieuwe sporthal wordt volgens sportschepen Ann Lambrecht (CD&V) nog dit jaar gelegd. ‘Op 7 mei dit jaar werd een architect aangesteld. Het is dus zeker niet zo dat dit project op de lange baan zit.' Volgens Olaf Evrard (VB) is er wel een probleem. ‘Een omzendbrief van de Vlaamse minister voor binnenlands bestuur maakt melding van het feit dat de huidige bestuursploeg het best de komende bestuursploeg niet opzadelt zware uitgaven.' De bouw van het nieuwe gebouw van de technische dienst wordt geraamd op 2,5 miljoen euro -ook een project dat dit jaar van start gaat- en de nieuwe sporthal op 4,5 miljoen euro. ‘Toch serieuze cijfers', aldus Evrard. Volgens Lambrecht is er echter advies ingewonnen en doet er zich geen enkel probleem voor.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio