Confederatie Bouw Limburg trekt aan alarmbel

Wonen in Hasselt wordt duurder

Wonen in Hasselt wordt duurder

De bevolking van Hasselt groeit sterker dan de rest van Limburg. Foto: if

Hasselt -

De prijzen van huizen en appartementen in Hasselt zijn de jongste jaren fors gestegen, meldt de Confederatie Bouw Limburg. Nochtans blijft het op de woningmarkt relatief stil.

Wie een woning heeft in Hasselt, houdt ze vast. Dat is een van de conclusies van de Confederatie Bouw Limburg. ‘De vele nieuwkomers hebben amper nog plaats om te bouwen en kunnen vaak niet anders dan een hoge prijs betalen om toch maar een vrije plaats te vinden’, zegt Rik Mondelaers, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. ‘De voorbije twee jaar steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Limburg met een kleine 5 procent en de prijs van appartementen met 6 procent. Voor Hasselt is dat 8 procent voor de woningen en 13 procent voor de appartementen. De aantrekkelijkheid van de stad doet de betaalbaarheid bijgevolg kelderen. Om het wonen in en rond Hasselt betaalbaar te houden, zal het woningaanbod sterk moeten worden uitgebreid.’

Volgens de voorzichtige voorspellingen van de studiedienst van de Vlaamse regering zullen er tegen 2020 ruim 36.000 gezinnen in Hasselt wonen. In vergelijking met 2008 is dat een stijging met bijna 14 procent. De volledige provincie stevent in dezelfde periode af op een stijging van maar 11 procent.

Toch is Limburg de minst actieve provincie op de vastgoedmarkt. Ze bleek in het eerste trimester van 2012 zelfs de enige provincie te zijn die een daling in de vastgoedactiviteit liet noteren ten opzichte van 2011. Het aantal bouwvergunningen vertoont dezelfde tendens.

‘Er is nog een beetje ruimte, maar dat zijn vooral woonuitbreidingsgebieden en de overheid is er niet happig op om die vrij te geven voor bebouwing. Zeker niet als zo’n gebied nabij een stads- of dorpskern ligt. Die moeten echter op korte termijn kunnen worden aangesneden. Dat zal de betaalbaarheid van vastgoed bevorderen en laat ons toe de voorspelde toevloed van gezinnen vlot op te vangen.’

Volgens de Confederatie wordt er nog al te vaak een idee van valse schaarste gecreëerd. ‘Kerkfabrieken bezitten tal van gronden die momenteel onbenut zijn. Ook is er genoeg landbouwgrond die herbestemd zou kunnen worden tot industriegrond, waaraan overigens ook nood is, of tot bouwgrond. Hier wordt echter niet snel op gereageerd terwijl dit wel een oplossing zou kunnen zijn.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio