Magnette wil departement Wetenschapsbeleid hervormen

Minister van Wetenschapsbeleid Paul Magnette en voorzitter Philippe Mettens van de POD Wetenschapsbeleid hebben het licht op groen gezet voor een grondige hervorming van het departement. Bedoeling is de federale wetenschappelijke instellingen voortaan rond inhoudelijke polen te bundelen. Dat moet de efficiëntie bevorderen en nieuwe synergieën mogelijk maken.

'De huidige budgettaire context, maar ook de institutionele context en de structuur van onze administratie zijn elementen die pleiten voor een nauwere band tussen de instellingen', aldus Magnette. 'Enkel via samenwerking en een betere integratie zullen we kunnen weerstaan aan de druk die ongetwijfeld nog op de federale instellingen zal worden uitgeoefend.'

De oprichting van polen moet die efficiëntieverhoging in de praktijk mogelijk maken. Zo komt er een pool 'Kunst' met onder meer de koninklijke musea voor schone kunsten, een pool 'Ruimte' met het KMI, het Instituut voor Ruimte-aëronomie en de Koninklijke Sterrenwacht, een pool 'Documentatie' met de Koninklijke Bibliotheek en de rijksarchieven, en een pool 'Natuur' met het Instituut voor Natuurwetenschappen en het Museum voor Midden-Afrika.

Concreet zullen onderzoekers uit de verschillende gemeenschappen zich door de hervorming makkelijker kunnen integreren in de Europese en internationale onderzoeksdynamiek, maakt Magnette zich sterk.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees