N-VA wil niet samen met 'alleenheerser' Tobback in Leuven

N-VA wil niet samen met 'alleenheerser' Tobback in Leuven

Foto: Bart Dewaele

LEUVEN - N-VA hoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Leuven voldoende zetels te halen om de stad mee te kunnen besturen. Maar dan moet dat wel zonder huidig burgemeester Louis Tobback (SP.A). Want de N-VA zal onder geen beding de voordracht van deze 'alleenheerser' steunen. Dat heeft lijsttrekker Danny Pieters gezegd bij de voorstelling van het programma.

Leuven wordt momenteel al 18 jaar lang bestuurd door een coalitie van SP.A en CD&V-N-VA die respectievelijk 18 en 12 verkozenen hebben op 45. De N-VA heeft momenteel slechts 1 verkozene.

'Op basis van de federale verkiezingsuitslag van 2010 zouden we 15 raadsleden halen. Laat ons zeggen dat we zullen eindigen tussen 1 en 15. De tweede grootste partij worden zou een zeer goed resultaat zijn', aldus Pieters.

Tobback

De N-VA wil zich profileren als hét alternatief voor wie af wil van Louis Tobback en zijn SP.A. De partij wil dat het stadsbestuur de burger meer inspraak gunt, wil het verkeer prioritair voor zwakke weggebruikers veiliger maken en de auto bannen naar randparkings buiten de ring.

De stad moet ondernemingsvriendelijker worden, beter zijn erfgoed bewaren en meer werk maken van ontmoetingsruimten en een hecht sociaal weefsel, aldus N-VA. Het wonen moet betaalbaarder worden en de kinderopvang uitgebreid op maat van de werkende ouders.

Op vlak van financiën predikt de partij voorzichtigheid. 'Leuven is momenteel een financieel gezonde stad maar de toekomst oogt weinig rooskleurig', aldus Pieters. N-VA-Leuven wil op vlak van investeringen waar mogelijk in het kader van een PPS-formule samenwerken met de privé-sector en is ook voorstander van stadsbonnen waarmee de inwoner financieel kan participeren aan projecten. En de administratie moet efficiënter, bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen OCMW en de sociale diensten van de stad Leuven.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S