Inspectie ontvangt alsmaar meer klikbrieven over sociale fraude

Steuntrekkers amper gecontroleerd op zwartwerk

Steuntrekkers amper gecontroleerd op zwartwerk

Vorig jaar was 43 procent van de gecontroleerde uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten in het zwart aan de slag, onder meer in de horeca. Foto: pn

Zwartwerk door mensen die ‘op de ziekenkas staan' blijft schering en inslag, blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. ‘Bij controles, en er zijn maar amper 25 controleurs, bleek 43procent in het zwart aan het werk', zegt N-VA-parlementslid Nadia Sminate.

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate vroeg bij staatssecretaris John Crombez(SP.A), bevoegd voor de strijd tegen sociale fraude, cijfers op over de resultaten van de Dienst Sociale Controle van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen. Die dienst spoort uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten op die in het zwart werken, bijvoorbeeld in een café of op een werf.

2011: 254 pv's

In 2011 handelden deze inspecteurs zo'n 714 dossiers af. 254 mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvingen, werden geverbaliseerd voor zwartwerk, 59 ontvingen om diezelfde reden een waarschuwing. ‘Omgerekend betekent dit dat 43procent van deze uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikten op een of andere manier in het zwart aan de slag was', zegt Sminate.‘De controles gebeuren redelijk gericht, blijkbaar alsmaar vaker op basis van ‘klikbrieven' die het RIZIV ontvangt. Toch is het duidelijk dat de controles serieus te wensen over laten. Als je alle cijfers optelt, kom je in ons land aan zo'n 700.000 personen die omwille van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit een ziekte-uitkering ontvangen. Als je dan jaarlijks iets meer dan 700 van deze mensen op zwartwerk controleert, is dat een controlegraad van amper 0,1 procent. Veel te weinig.'

Elektronisch pv

Sminate pleit daarom voor een grondige hervorming van de controlediensten van het RIZIV, in totaal 1.000 controleurs sterk. ‘Er zijn nu zes aparte federale controlediensten die in deze vijver vissen, maar elk op zoek naar hun eigen vis. Als je die 1.000 controleurs ruimere vaststellingsbevoegdheden geeft, zal dat veel efficiëntier werken.'

Op het kabinet van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez wordt beklemtoond dat er al tal van initiatieven zijn genomen om de slagkracht van de controlediensten te vergroten. ‘We hebben onlangs het elektronisch proces-verbaal ingevoerd, waardoor de inspectiediensten sneller informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Er wordt ook werk gemaakt van het aan elkaar koppelen van nog bijkomende databanken, waardoor fraude sneller komt bovendrijven.'

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees