Eigenaar laat monument verkommeren

Gerecht neemt dossier kasteelhoeve in handen

Gerecht neemt dossier  kasteelhoeve in handen

Met de kasteelhoeve gaat het van kwaad naar erger, zegt Francken. Foto: fg

Linden -

Op initiatief van Lindenaar en parlementslid Theo Francken (N-VA) wordt er actie ondernomen rond de verwaarloosde kasteelhoeve van de Beauffort in Linden. Hij diende klacht in bij het parket. Op verwaarlozing van beschermde monumenten staan volgens hem zware straffen.

De kasteelhoeve in Linden is zwaar vervallen en staat op instorten. Tijdens een najaarsstorm in 2009 stortte een gedeelte van een zijgevel in en sindsdien gaapt een grote opening in een dragende gevel.

Het gebouw is beschermd maar al jaren buiten gebruik. De aanblik van het verloederde stuk patrimonium in het centrum van Linden is een schande voor de gemeente, meent N-VA-kamerlid Theo Francken. Hij wil niet meer of niet minder dan een snelle herstelling van de kasteelhoeve. ‘Alle acties waren tot op heden een maat voor niets. De eigenaar onderneemt geen acties om de hoeve te redden. Zelfs het stutten van de gevel gebeurt niet. Inmiddels is het beschermde gebouw een stortplaats geworden want heel wat inwoners gooien hun huisvuilzakken over de muur en in het domein. Omdat ik de aftakeling van de kasteelhoeve niet langer kon aanzien heb ik klacht ingediend bij het gerecht. Nu al staat vast dat de eigenaar voor verwaarlozing voor de rechtbank zal moeten verschijnen. Op verwaarlozing van beschermde gebouwen staan strenge straffen’, zegt Francken.

Toekomst

‘Als er niet dringend wat aan het gebouw gebeurt haalt de kasteelhoeve wellicht de winter niet meer. Eigenlijk komen alle initiatieven twee of drie jaar te laat.’

De klacht bij het parket is alvast een geruststelling voor Monumenten en Landschappen. Toch kan het nog een hele tijd duren voordat een uitspraak volgt. ‘Die periode kan oplopen tot 3 jaar. Is er geen oplossing voorhanden dan krijgt de eigenaar een dwangsom opgelegd van 250 euro per dag en hangt hem mogelijk een celstraf tot 1 jaar boven het hoofd.

Om de kasteelhoeve te redden zijn er volgens Francken meerdere opties. Een daarvan is dat de eigenaar, als die financieel onvermogend zou blijken, het domein overlaat aan het gemeentebestuur voor 1 symbolische euro. Francken hoopt wel dat de kasteelhoeve in dat geval hersteld wordt en niet gesloopt voor extra appartementen. ‘Een tweede mogelijkheid is dat de eigenaar zelf voor de restauratie zorgt. Ideaal zou zijn er als een vorm van participatie komt van de Vlaamse Overheid rond de bescherming van erfgoed. In het Verenigd Koninkrijk wordt zo gewerkt. In Linden is het alleszins niet vijf voor, maar vijf over twaalf’, meent Francken.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio