Blijvend verzet tegen doortrekkersterrein

Geraardsbergen -

Een delegatie van de provincieraad was te gast in de stad. Zij kregen er onder meer te horen dat het geplande doortrekkersterrein niet gewenst is.

De provincieraadsleden en het stadsbestuur zaten deze week samen. Het dossier van de wateroverlast stond uiteraard op de agenda. Zo stelt men vast dat de provincie wel inspanningen levert door de aanleg van een derde wachtbekken op de Molenbeek. Maar de Vlaamse overheid, die samen met onder meer de provincie een plan van aanpak goedkeurde over de aanpak van de overlast, koppelt hier geen budget aan. ‘Zo wordt de provinciegouverneur buitenspel gezet.’

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dient bijgestuurd, meent men in Geraardsbergen. Zo moet de voormalige brouwerij Dendria in Onkerzele een woonbestemming krijgen. En de stad blijft zich verzetten tegen het geplande doortrekkersterrein aan de Molendreef. Provinciaal domein De Gavers lijkt hiervoor meer aangewezen maar, momenteel kan dat niet volgens de provinciale regelgeving.

Aparte toegang

En voor de Unalsite in Overboelare is een aparte toegang voor de geplande kleinhandelszone aangewezen. In die zone mogen volgens het stadsbestuur enkel grotere kleinhandelszaken een onderdak vinden zodat er geen concurrentie is met de middenstanders. Nog op de Unalsite komt er volgens het RUP een bufferzone, maar daarin zijn al enkele bedrijven gedeeltelijk gevestigd en dit bemoeilijkt hun ontwikkeling.

Er was nog een opgemerkt pleidooi voor bokser Cyriel ‘Tarzan’ Delannoit. De man heeft een standbeeld op de Gavers, eigendom van de provincie. De stad zou de in brons vereeuwigde held, een typisch Geraardsbergse figuur, graag centraal op de Markt plaatsen. De provincie ligt al jarenlang dwars omtrent een transfer van ‘Tarzan’ van Onkerzele naar de stad.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio