Ontslagen worden niet verwacht

Sluiting Doel zal vijftien jaar in beslag nemen

Sluiting Doel zal vijftien jaar in beslag nemen

Pas vanaf 2019 zal er minder volk nodig zijn in de centrale. Foto: BELGA

Doel -

De ontmanteling van de twee oudste reactoren in de kerncentrale van Doel zal tot vijftien jaar in beslag nemen en zorgt niet meteen voor ontslagen.

Electrabel heeft het personeel van de kerncentrale van Doel geïnformeerd over de sluiting van de oudste twee reactoren, in 2015. Dat deze reactoren moeten sluiten staat vast, alleen moet het plan wat verfijnd worden.

'Onze mensen zaten met heel wat vragen na de beslissing van de federale regering om Doel 1 en 2 te sluiten in 2015’, zegt woordvoerster Katrien Denef’. Daarom organiseerden we drie infosessies om meer duiding te geven. Iedereen is ongerust, maar we kunnen alvast meegeven dat er geen naakte ontslagen zullen vallen.’ Dat zulke kernreactoren niet op één, twee, drie gesloten kunnen worden, staat buiten kijf. ‘We hebben een exploitatievergunning voor veertig jaar en die loopt voor Doel 1 af op 14 februari 2015, een paar maanden later zal ook Doel 2 uit roulatie gehaald worden. Uiteraard gebeurt dat niet met een simpele druk op een knop, maar gaat er een heel plan mee gepaard. Dit plan moet nu nog verder worden uitgewerkt’, aldus Denef.

De kerncentrale zal na 2015 nog 40 maanden operatief blijven, omdat het reactorvat moet afkoelen alvorens het ontmanteld kan worden. De ontmanteling zal gebeuren onder toezicht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Eerst wordt de hoogradioactieve splijtstof uit de reactor gehaald. Dat verdwijnt dan voor enkele jaren in een koelbassin op dezelfde site. Daarna gaan technici aan de slag om een selectie te maken uit het laag- en hoogradioactief materiaal van de kernreactor zelf. ‘Vanzelfsprekend zullen er gaandeweg minder tewerkstellingen zijn’, zegt Denef, ‘maar er zullen zo goed als geen naakte ontslagen vallen. Pas vanaf 2019 gaan we 20 procent minder mensen nodig hebben om de kerncentrale te laten draaien. De mensen hoeven dus geen schrik te hebben.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio