Nieuwe ontsluitingsweg leidt tientonners om

Verbod op vrachtverkeer in Pannenhuisstraat

Rotem -

De plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg in Dilsen-Stokkem zijn helemaal klaar. De werken starten in 2013 en moeten de verkeersdruk in de regio verminderen. In de Pannenhuisstraat komt een verbod voor zwaar vervoer.

De provinciale auditcommissie gaf eind juni een positief advies voor de geplande nieuwe ontsluitingsweg naar het industrieterrein naar Rotem. Hiermee zijn alle noodzakelijke studies afgerond en kan het gemeentebestuur van Dilsen-Stokkem een bouwaanvraag indienen.

‘De nieuwe ontsluitingsweg staat al sinds 2005 ingeschreven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Erlingen (SP.A). ‘Omdat het tracé door een natuurgebied loopt, moest de provincie eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) opmaken om de bestemming om te zetten.’

Vervolgens lag de bal opnieuw in het kamp van het gemeentebestuur, dat een studiebureau aanstelde voor de verdere concrete uitwerking van het dossier. ‘Die studie is voorgesteld aan de provinciale auditcommissie en die leverde een gunstig advies’, legt burgemeester Lydia Peeters (Open VLD) uit. ‘We zitten dus aan het einde van alle voorbereidende studies en kunnen na het bouwverlof een aanvraag indienen. De werken kunnen dan in 2013 van start gaan.’

Voorrang

Concreet wordt de Pannenhuisstraat ter hoogte van het bestaande kruispunt met de Europalaan afgebogen richting Opoeteren. ‘De afbuiging krijgt voorrang ten opzichte van het verkeer van en naar Dilsen-centrum. Vijfhonderd meter verder komt de nieuwe ontsluitingsweg waar mensen het industrieterrein kunnen indraaien. Ook deze afbuiging krijgt voorrang ten opzichte van het verkeer van en naar Opoeteren’, zegt Erlingen.

‘De nieuwe weg sluit aan op de Kruishoefstraat, in het verlengde van de Heulentakstraat, tussen de bedrijven Alro en Vasco. Het bedrijventerrein zelf wordt zes hectare groter.’

Fietspad

Tijdens de informatieavond bleek een grote vraag te bestaan om de Pannenhuisstraat af te sluiten richting industrieterrein na de komst van de nieuwe weg. De gemeente nam dit mee in de plannen. De bewuste straat wordt verboden voor vrachtverkeer.

Aan de zuidzijde van de Europalaan komt een dubbelrichtingsfietspad tot aan het toeristisch fietspad van de voormalige spoorlijn As-Maaseik.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio