Financiële steun voor sportclubs en jeugdwerk

Oudenaarde -

Erkende sportclubs en jeugdwerkinitiatieven kunnen van het stadsbestuur een subsidie krijgen voor werken aan hun infrastructuur.

Omdat een degelijke accommodatie essentieel is bij het uitbouwen van een goede sport- of jeugdwerking, voorziet het stadsbestuur deze infrastructuursubsidie.

Het bedrag van de toelage bedraagt maximaal 75 procent van de bewezen investeringskosten, met een maximum van 9.000 euro per jaar.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote investeringen.

Kleine investeringen zijn infrastructuurwerken waarbij de totale kostenraming kleiner is dan 12.000 euro.

Bij grote investeringen is de raming hoger dan 12.000 euro en kunnen de werkzaamheden gespreid worden over verschillende kalenderjaren.

Meer informatie kan je bekomen via sportdienst@oudenaarde.be en jeugddienst@oudenaarde.be.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio