Fit & Gezond

Dramatisch tekort aan pillen

Dramatisch tekort aan pillen

Deze geneesmiddelen zijn het moeilijkst te krijgen bij de apotheek: het antidepressivum Cymbalta en de cortisone Diprophos Foto: *

Apothekers hadden de voorbije maand dertig geneesmiddelen niet of nauwelijks in voorraad. Het maakt dat patiënten soms dagenlang moeten wachten op hun medicijn. Het probleem wordt steeds erger.

De internationale geneesmiddelenindustrie produceert een medicijn voor de Belgische markt volgens een vooraf vastgestelde hoeveelheid. Meestal op basis van de verkoop van het jaar voordien. De distributeurs verdelen dan die medicijnen. Maar zij zijn niet verplicht dat in België te doen. Ze mogen verkopen aan de meest biedende. Wanneer ze voor een pijnstiller in Duitsland 15 euro per doosje krijgen in plaats van bij ons 10 euro, dan verkopen ze daar. Met als gevolg: een tekort bij ons.

Apothekers hebben continu problemen met een dertigtal geneesmiddelen. Onder andere diabetespatiënten zijn vaak de dupe. 'Soms is er een vervangproduct of anders moeten we mensen met lege handen naar huis sturen en vragen een paar dagen later terug te keren in de hoop dat we het geneesmiddel dan wel binnenkregen', zegt Jan Depoorter, secretaris-generaal van de Apothekersbond.

'Eigenlijk kunnen we niets doen tegen deze praktijken. Het grote probleem is het vrije verkeer van goederen, dé heilige koe van Europa. Europa ziet geneesmiddelen als goederen en dus zijn die vrij te verhandelen', Jan Depoorter. Het kabinet van bevoegd minister Laurette Onkelinx (PS) bevestigt: 'Wettelijk is er niets tegen te doen. Alles gebeurt binnen de grenzen van de Europese regelgeving.'

Jagen op goedkoopste

Sinds mei is het probleem nog verergerd. Wanneer een klant antibiotica of antimycotica (middelen tegen schimmel) komt halen, moet de apotheker hem de drie goedkoopste aanbieden, want de duurdere worden niet meer terugbetaald. Dus maken apothekers jacht op die goedkoopste producten - die elke maand veranderen, want producenten leveren een concurrentieslag - waardoor de vraag het aanbod al gauw overstijgt. Wanneer ze dan toch een duurder geneesmiddel verkopen, kunnen ze 'overmacht' op het briefje schrijven en dan wordt het toch terugbetaald.

Hoe dan ook, medicijnen worden een groeiend probleem. Ook de producenten zijn zich daarvan bewust. Leo Neels, algemeen Directeur van pharma.be, de koepel van de geneesmiddelenproducenten: 'Dit probleem zal nooit helemaal weg gaan. We kunnen alleen maar proberen het zoveel mogelijk in te dijken.'

Amerikanen leggen labs stil

Pharma.be heeft zelf het initiatief genomen voor een werkgroep met de producenten, de distributie, de apothekers en het Federaal Agentschap Geneesmiddelen. Samen zoeken ze oplossingen. Die kunnen pas worden gevonden nadat eerst voor een lange periode de problemen worden gemonitord. Zo zijn ze er nu al achter gekomen dat medicijnen soms niet op onze markt komen omdat het Amerikaanse controleorgaan Food and Drugs Administration (FDA) ergens ter wereld een medisch lab tijdelijk stillegde wegens het niet beantwoorden aan de veiligheidseisen.

Tegen eind dit jaar zal de Belgische task force zijn conclusies voorleggen aan de overheid.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees