Zelfde schapenras leverde wol tijdens middeleeuwen

Schapen houden gras op vestingen kort

Schapen houden gras op vestingen kort

Antoon Dumortier zorgt samen met een collega voor de schapen. Foto: pli

Ieper -

De Ieperse groendienst zet schapen in om het vestinglandschap te begrazen. Dat is een gebied van 41,5 hectare, dat een groene krans vormt rond de binnenstad van Ieper. Een deel ervan wordt door de schapen begraasd.

Om het vestinglandschap te begrazen werd gekozen voor het ras ‘Vlaams schaap’ omwille van historische redenen en fysieke kenmerken. Lieven Stubbe van de dienst landschapsbeheer van de stad: ‘Dat streekgebonden ras was tijdens de middeleeuwen de leverancier van de wol waaruit de Ieperse ambachtslui het beroemde Ieperse laken weefden. Het Vlaamse schaap is bovendien goed geschikt om de vrij natte kleibodem in het Ieperse te begrazen. Oorspronkelijk begraasde dat schapenras namelijk de slikken en schorren langs de vroegere Vlaamse kusten.’

De Ieperse schapen hebben niet echt een herder. Twee personeelsleden van de Groendienst zorgen voor de dieren: Christof Couter en Antoon Dumortier. ‘Ik ben een dierenliefhebber, maar heb zelf geen schapen’, zegt Dumortier. ‘In totaal hebben we nu een 55-tal dieren. Die worden ingezet op diverse plaatsen: op de voorvestingen langs de Zuiderring, op een weide nabij de Majoorgracht, op twee plaatsen in het Hoorwerkpark, in de boomgaardweide van de Verdronken Weide, de Vijvermeersen nabij Zillebekevijver en op een grasland binnen de oorlogssite De Mijnkrater op Sint-Elooi te Voormezele. Die gebieden bevatten vaak taluds of kleine landschapselementen waardoor machinaal beheer er moeilijker of te arbeidsintensief verloopt. Graasbeheer biedt hier een praktische oplossing’, verduidelijkt Dumortier. Bovendien worden de botanische waarden van het gebied gestimuleerd door een uitgezochte combinatie van maaibeheer en graasbeheer, waardoor ook bloemrijke soorten, en de daarbij behorende fauna, alle kansen krijgen.

‘Het Vlaamse schaap is een rustig dier, dat we makkelijk de baas kunnen zonder hond. We voorzien de nodige verzorging. Zo worden ze gevaccineerd tegen rotkreupel, een ziekte die de hoeven aantast. Daardoor kunnen ze zonder problemen in de natte moerassige gebieden verblijven’, weet Dumortier.

Behalve de schapen grazen nog dieren in het vestinglandschap: de grote graasweide in het Hoornwerkpark wordt begraasd door een tiental runderen, dankzij de samenwerking met een lokale landbouwer.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio