OVAM en stad ondertekenen samenwerkingsverband

Voormalige EBES-site wordt gesaneerd

Voormalige  EBES-site wordt gesaneerd

De stad en OVAM willen verschillende acties op het getouw zetten om het restafval te verminderen. Foto: MICHEL MOENS

Eeklo -

Eeklo en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM werken voortaan nauwer samen om onder meer het restafval per Eeklonaar in te dijken. Maar ook de sanering van de EBES-site in de Cocquytstraat staat prioritair op het to do-lijstje.

Eeklo is, na Kortrijk, Aalst en Mechelen, pas de vierde Vlaamse gemeente waarmee OVAM in zee gaat voor een nauwere, gebiedsgerichte samenwerking. Dat Eeklo door OVAM als partner geselecteerd werd, is mooi maar heeft eigenlijk ook een minder fraai kantje: het feit dat de Eeklonaar in 2011 nog 164,14 kg restafval produceerde, terwijl het Vlaamse streefdoel 150 kg is.

‘Onze keuze om met Eeklo een proefproject te starten heeft hiermee te maken’, zegt Henny De Baets, administrateur-generaal van OVAM. ‘In 2010 produceerde de Eeklonaar nog 185,27 kg restafval, de daling in 2011 heeft alles te maken aan de halvering van de hoeveelheid grofvuil. Dit moet dus veel beter en daarom hebben we samen met Eeklo en IVM structurele maatregelen uitgewerkt.’

Concrete realisaties

Het samenwerkingsverband, dat door burgemeester Koen Loete (CD&V) en milieuschepen Rita De Coninck (CD&V) werd ondertekend, richt zich op enkele concrete realisaties, met vooral een efficiëntere (en voor de klant dus snellere) manier van werken.

‘In het afvalstappenplan willen we onze acties voor minder restafval verderzetten’, zegt schepen De Coninck. ‘Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: een ander koopgedrag stimuleren, thuiscomposteren aanmoedigen, een aparte ophaling van groenten, fruit en tuinafval, het invoeren van het gedifferentieerd tarief (diftar) op het nieuwe recyclagepark, een bezoek aan de Kringwinkel stimuleren, ...’

Minder lasten

Een tweede project is de oplijsting van de historische bodemverontreinigingen in de stad, wat tot een vermindering van administratieve en financiële lasten voor de eigenaars moet leiden. Voorts komt er een gemeentelijke inventaris van risicogronden in drinkwaterwinningsgebieden.

Gassite

Het meest opvallende project is evenwel de herontwikkeling van de voormalige EBES-site in de Cocquytstraat, waar begin vorige eeuw een gassite werd geëxploiteerd waardoor de bodem en het grondwater er verontreinigd is. OVAM werkt hiervoor een programma op maat uit, dat samen met de stad en Eandis kan gerealiseerd worden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio