IJvert voor ‘meer respect voor senioren’

Stadslijst strikt Antoinette Pecher

Stadslijst strikt Antoinette Pecher

Barones Antoinette Pecher (85) krijgt de 44ste plaats Foto: WDK

ANTWERPEN -

Barones Antoinette Pecher (85) krijgt de 44ste plaats op de Stadslijst. Pecher zat tot 2000 24 jaar lang onafgebroken in de gemeenteraad voor de liberalen. ‘Ik heb geen persoonlijke ambities, maar ijver voor meer respect voor senioren.'

‘Omdat ik Patrick Janssens een goede burgemeester vind. Hij heeft de stad in een nieuwe positieve richting geduwd. Ik wil bijdragen om dat beleid met de huidige coalitie verder te kunnen zetten’, antwoordt Antoinette Pecher op de vraag waarom ze kiest voor de Stadslijst.

Barones Pecher is namelijk liberaal in hart en nieren. Van 1976 tot en met 2000 zat ze in de gemeenteraad voor de partij die vandaag Open VLD heet.

‘Of ik het jammer vind dat Open VLD niet op het aanbod is ingegaan om mee op de Stadslijst te staan?’, aldus Pecher. ‘Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Ze hebben neen gezegd en al de rest is hypothetisch. Mijn keuze voor de Stadslijst is een puur persoonlijke keuze voor een project waarvan ik vind dat de stad er beter van wordt. Bovendien moet een Stadslijst een weerspiegeling zijn van wat er leeft in de stad. Als liberaal draag ik dus alleen maar bij aan het pluralistische karakter van de lijst want Antwerpen is een pluralistische stad.’

Pecher heeft niet alleen ervaring als politica. Ook als ondervoorzitster van de Vrouwenraad en lid van de Seniorenraad nam ze haar maatschappelijk engagement op. Vandaag is de barones gepensioneerd, maar professioneel bouwde ze ervaring op in het onderwijs, als journaliste en in de communicatiesector. Daarom vroeg Patrick Janssens haar persoonlijk om de stadspartij te versterken. Al maakt Pecher van op plaats 44 weinig kans om verkozen te raken.

‘Ik ambieer niets voor mezelf, maar des te meer voor de stad’, aldus de politica. ‘Ik ijver voor meer aandacht voor senioren. Dat gaat niet zozeer om meer serviceflats of woonzorgcentra, maar in de eerste plaats om meer betrokkenheid en respect. In de seniorenraad probeer ik mensen voortdurend te mobiliseren. Er zouden meer senioren op de lijsten moeten komen. Ik geef alvast een voorbeeld.’

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio