Gemeenten werken samen voor veiliger bedrijfsterreinen

Dieven teisteren industriezones

Dieven teisteren industriezones

Schepen van Economie Robrecht Bothuyne (CD&V), links) en Geert Lippens, zaakvoerder van het aannemersbedrijf GLK en bestuurslid van de vzw Zaubeek, aan de nieuwe borden die op de Kruishoutemse industriezone Zaubeek voor buurtinformatienetwerking waarschuwen. Foto: pdv

Kruishoutem/Oudenaarde/Ronse -

De gemeentebesturen van Kruishoutem, Oudenaarde en Ronse slaan de handen in elkaar om de veiligheid op hun industriezones te verhogen. De samenwerking past in het nieuwe project 'Economisch Initiatief Vlaamse Ardennen'. (EIVLA).

Samenwerken op het vlak van management, milieu en mobiliteit enerzijds en een gezamenlijk veiligheidsbeleid voeren anderzijds. Dat is het opzet van het EIVLA-project dat door de gemeentebesturen van Kruishoutem, Ronse en Oudenaarde is opgestart.

De samenwerking heeft betrekking op de industriezone Zaubeek langs de E17 in Kruishoutem en Zulte, de ambachtelijke zone Hoogmolen langs de Deinsesteenweg in Kruishoutem, de industriezone Klein Frankrijk in Ronse en de industriezones Coupure, Meersbloem, De Bruwaan en Westerring in Oudenaarde. Het gemeentebestuur van Kruishoutem was trekker van het nieuwe initiatief. ‘Omdat we vaststelden dat er te weinig communicatie was tussen de ondernemers, maar ook tussen de betrokken politiezones’, zegt Robrecht Bothuyne, schepen van Economie (CD&V) in Kruishoutem en voorzitter van EIVLA.

Sociale controle

Vooral op het vlak van de veiligheid moet een intensere samenwerking resultaten opleveren. Vorig jaar werden op de industriezones in Oudenaarde en Kruishoutem respectievelijk 92 en 75 criminele feiten geteld. In het eerste kwartaal van dit jaar waren dat er al 38 in Oudenaarde en 8 in Kruishoutem. Het betreft vooral diefstallen.

Robrecht Bothuyne: ‘We hebben nog geen cijfermateriaal over Ronse, maar het aantal feiten zal er lager zijn. De bedrijvenzone in Ronse is kleiner en in de onmiddellijke omgeving liggen geen grote verkeersaders zoals dat met de E17 en N60 in Kruishoutem en Oudenaarde wel het geval is. De opstart van een buurtinformatienetwerk moet bijdragen tot een efficiënte bestrijding van de criminaliteit op de industriezones, het verhogen van het veiligheidsgevoel en van de sociale controle. Het verspreiden van preventietips moet tot een betere diefstalpreventie leiden. In elke bedrijvenzone is een coördinator aangeduid. Alle ondernemers van de betrokken zones zijn lid van het buurtinformatienetwerk en kunnen dus verdachte personen, wagens, gedragingen of misdrijven melden aan de politie via het noodnummer 101. Zo kan het buurtinformatienetwerk ingeschakeld worden bij diefstallen in bedrijven, melding van valse reclameronselaars, verdachte opkopers of aanbieders van dubieuze diensten. Verdachte wagens die bij de politie gesignaleerd zijn, kunnen sneller opgespoord worden maar ook de neptelefoons van zogezegde alarmcentrales die aandringen om het alarm af te leggen voor onderhoudswerken worden onmiddellijk gesignaleerd.’

Het project omvat ook een nauwere samenwerking met de politie. In de politiezone Vlaamse Ardennen is op de bedrijvenzones tijdens de zomerperiode minstens één patrouille per dag en één patrouille per nacht verzekerd. ‘We roepen alle bedrijfsleiders op om vooral niet te aarzelen het nummer 101 te bellen als verdachte personen of auto’s worden opgemerkt’, onderstreept Robrecht Bothuyne. ‘Alleen door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en gericht door te geven, kunnen we de criminaliteit een halt toeroepen.’

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio