VRT: 'Geen sprake van productplaatsing in Tomtesterom'

VRT: 'Geen sprake van productplaatsing in Tomtesterom'

Tom Waes in Tomtesterom. Foto: vrt

In de aflevering van begin april van dit jaar van 'Tomtesterom' was er geen sprake van productplaatsing. Dat laat de VRT weten in reactie op de boete van 10.000 euro die de openbare omroep van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft gekregen, wegens de overmatige aandacht die in de bewuste aflevering werd besteed aan Uvex, een merk van onder meer skibrillen.

Het gaat om een aflevering van Tomtesterom van begin april 2012. Tom Waes gaat daarin de uitdaging aan om op korte tijd te leren schansspringen. Hij krijgt aangepaste skikledij, en de merkbenamingen en sponsors van het materiaal komen in de loop van de uitzending duidelijk in beeld.

De onafhankelijke toezichthouder van de Vlaamse audiovisuele media VRM stelde vast dat er meer dan 20 sequenties zijn waarin de skibril met Uvex-opdruk wordt getoond. In 13 sequenties zijn er zelfs close-ups waarbij de merknaam van de skibril heel prominent in beeld komt. De VRM meent dat de regels met betrekking tot productplaatsing geschonden werden.

Productplaatsing kan onder bepaalde voorwaarden, maar een van de voorwaarden is dat er geen overmatige aandacht mag zijn voor het product in kwestie. De toezichthouder acht de limieten in de aflevering van Tomtesterom duidelijk overschreden. De VRM hield er bij de bepaling van de sanctie rekening mee dat Tomtesterom in prime time werd uitgezonden en een marktaandeel van meer dan 60 procent haalde.

'Redactionele autonomie is geschonden'

De VRT ontkent dat ze aan product placement heeft gedaan. Volgens het mediadecreet is er van productplaatsing sprake als het merk in beeld gebracht wordt in ruil voor een betaling of soortgelijke vergoeding. 'Dit was hier niet het geval', stelt de VRT.

'Als je de redenering van de VRM volgt, is het louter in beeld brengen van een merk of goed zonder dat er iets tegenover staat al product placement.'

De openbare omroep vindt ook dat de VRM ingrijpt op de redactionele autonomie. 'Als het merk om redactionele redenen veelvuldig in beeld moet komen, zoals hier het geval was, vindt de VRM dat de omroep technische maatregelen moet nemen om het merk onzichtbaar te maken. Dat is niet werkbaar voor de VRT.' De VRT zegt te bekijken of en waar ze deze problematiek kan aankaarten.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees