Politiek wil lagere bonussen in financiële sector

Politiek wil lagere bonussen in financiële sector

Herman De Croo, voorzitter van de commissie Foto: Jimmy Kets

De opvolgingscommissie naar de financiële crisis heeft een reeks aanbevelingen klaar voor de financiële sector. Het doel is de spaarders beter te beschermen. De politici vragen onder andere meer ethiek in de sector, een minder op risico’s gericht bonusbeleid en een betere controle door de toezichthouders.

De opvolgingscommissie moest de aanbevelingen van de eerste bankencommissie implementeren en nagaan hoe de financiële sector nog beter kan worden gereguleerd.

Het eindrapport, na drie maanden werk, werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie (N-VA, Vlaams belang en de groene partijen) onthield zich.

De voorzitter van de commissie, Herman De Croo, heeft het over een 'lichtbaken' wanneer er wetsvoorstellen en -ontwerpen moeten geschreven worden om de financiële sector beter te reglementeren.

De aanbevelingen komen er vier maanden na de werkzaamheden van de Dexia-commissie. Ze zijn 'breder, holistischer en vooruitziender' dan de vorige aanbevelingen, meent De Croo. 'Ze zullen de basis leggen voor een reeks wetsvoorstellen die de komende maanden worden uitgewerkt.'

Bonussen

De aanbevelingen beslaan 40 pagina's en gaan onder meer over het deugdelijk bestuur van de financiële instellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de bonussen.

De commissie stelt dat er nood is aan het vastleggen van een passende verhouding tussen vast en variabel loon (de bonussen dus) zoals ook de Nationale Bank al aangaf. Variabele vergoedingen zijn noodzakelijk om mensen te motiveren en te belonen maar de verhouding tussen vast en variabel moet worden ingeperkt tot een redelijke verhouding die vergelijkbaar is met wat in Europa gebruikelijk is, aldus de commissie.

Wie sleutelfuncties in de financiële sector bekleedt, moet voldoen aan kwaliteitsvereisten en integriteitsvereisten, zegt de commissie.  Dit impliceert de invoering van gedetailleerde en strengere toetsingscriteria van sleutelfuncties, zegt de commissie.

Ook de consument moet beter worden beschermd: 'Wij vragen dat de regering versneld werk zou maken van de versterking van de  controle op de publiciteit die gemaakt wordt voor financiële producten', luidt het. Er is ook nood aan juiste, duidelijke en leesbare documentatie bij die financiële producten.

Strenger optreden

De politici willen ook dat er extra toezicht komt op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten.

De commissieleden willen voorts dat het sanctiearsenaal van de toezichthouder op de sector (de Nationale Bank) wordt uitgebreid zodat er strenger kan worden opgetreden in geval van inbreuken. Daarnaast is het ook noodzakelijk dat verslagen van een Raad van Bestuur sneller aan het toezicht worden overgemaakt. Nu moet de Nationale Bank vaak maanden wachten wat het toezicht niet ten goede komt.

De commissie stelt verder nog voor dat de banken een aantal systemische risico’s uitschakelen. Zo denken de parlementairen aan een verplichte maximumratio tussen een hypothecair krediet en het betrokken vastgoed.

Het rapport waarschuwt ten slotte voor de sterke groei van parallelle banksystemen, het zogenaamde "shadow banking". Dat zou nu goed zijn voor zowat 60.000 miljard dollar, of 120 keer het Belgische bbp.

Wat staat niet in het rapport?

Een mogelijke opdeling van spaar- en investeringsbanken staat niet in de aanbevelingen. De commissieleden willen daarover liever een rapport van de Nationale Bank afwachten.
Ook het verder optrekken van de solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s van de banken is niet weerhouden. De huidige regels daarrond zijn voor de banken al zwaar genoeg om dragen, luidt het.

De groene oppositie vindt het rapport maar zwak. 'Alle ambitie om van deze crisis een kans te maken om de sector ernstig te hervormen, is nu helemaal weg. Wij verwerpen de keuze van de meerderheid om zich te beperken tot voorstellen geformuleerd door de nationale bank. Men steekt de kop in het zand over de fundamenten van het probleem', zegt Groen-kamerlid Meyrem Almaci. 

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees