Wijziging taks kan staatskas zo'n 140 miljoen euro kosten

Bedrijfswagens voordeliger voor helft van bedienden

Bedrijfswagens  voordeliger voor helft van bedienden

Een gemiddelde werknemer betaalt een vijfde meer taks op zijn bedrijfswagen, maar de helft van de bedienden is sinds de invoering van de nieuwe wetgeving beter af. Dat is een streep door de rekening van de regering, die zo broodnodige inkomsten misloopt.

Een half jaar na de invoering van de nieuwe bedrijfswagentaks blijkt de impact van de maatregel behoorlijk mee te vallen, zeker voor lagere kaderleden en bedienden. Voor de gemiddelde werknemer is het voordeel van alle aard, waarop het privégebruik van de wagen belast wordt, gestegen met 18procent. Dat blijkt uit een analyse die sociaal secretariaat SD Worx doorvoerde op een bestand van 37.000 werknemers.

Begin dit jaar werd nog gewag gemaakt van een stijging met gemiddeld 60procent. Het verschil is te wijten aan de invoering van de degressiviteit: de waarde van de wagen, waarop de taks berekend wordt, vermindert voor de fiscus elk jaar met 6 procent, tot een bodem van 70 procent van de catalogusprijs. Die regeling was eerst nog niet vastgelegd en de uitwerking liet even op zich wachten. Sinds april is daar meer duidelijkheid over, waardoor het voordeel van alle aard voor het eerst op het loonbriefje van mei aangepast werd.

Hogere functies het zwaarst getroffen

De stijging van de taks is erg ongelijk verdeeld. Omdat mensen met een hogere functie doorgaans met een duurdere wagen rijden, worden zij het hardst getroffen. Bij directie en hoger kader is er een stijging van gemiddeld 51 procent. Midden- en lagere kaderfuncties betalen respectievelijk 22 en 7 procent meer. Voor bedienden is de stijging uiterst beperkt: 1procent. Meer dan de helft van de bedienden is zelfs beter af met de nieuwe regeling en betaalt dus minder belastingen.

Door die ongelijke stijging is de bedrijfswagentaks in zekere zin rechtvaardiger geworden, blijkt uit de berekeningen van SD Worx. In de oude regeling bedroeg het voordeel van alle aard voor bedienden 4,2procent van het jaarloon, bijna dubbel zoveel als voor een directeur. Bij de nieuwe regeling schommelt het nieuwe belastbare voordeel voor alle functies rond de 4procent.

Gat in begroting

De regering-Di Rupo ging ervan uit dat de nieuwe regeling voor de bedrijfswagentaks 200miljoen euro per jaar zou opbrengen. Daar zat echter de degressiviteit niet in verrekend. Ondanks die aanpassing werden de inkomsten toch ongewijzigd gelaten in het voorbije begrotingsoverleg. En dat slaat een gat in de begroting van 140miljoen euro. Ter vergelijking: tijdens het begrotingsoverleg afgelopen week, werd bijna drie dagen vergaderd om 78miljoen euro te vinden.

Daarbij komt nog dat ook het initiële bedrag van 200 miljoen euro al snel door fiscale specialisten in twijfel getrokken werd. Doordat bedrijven zouden opteren voor minder of goedkopere bedrijfswagens dreigt de fiscus nog meer mis te lopen, luidde de argumentering. Volgens de leasingbedrijven wordt er echter niet minder besteed aan bedrijfswagens. De sterke toename van luxewagens op de tweedehandsmarkt geeft aan dat zelfstandigen wel afzien van een dure bedrijfswagen.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees